Обявени свободни работни места в област Силистра към 9 март 2020 г.

8/3/2020
юро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
 4 перачи (ръчно пране), основно образование
3 администратори в хотел, английски и немски език,  МS office
4 бармани, средно образование, английски език и немски език
2 пиколо, средно образование
4 готвачи , средно образование-Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг, опит 2г.
2 портиери, средно образование
4 камериери/камериерки в хотел, средно образование
4 сервитьори, средно образование, английски и немски език, опит 1г.  
2 перачи, средно образование
2 гладачи на преса (ръчно), средно образование
4 помощник-готвачи, средно образование
2 общи работници, средно образование
4 миячи на съдове (ръчно), средно образование
2 спасители в басейн, средно образование
1 хост/хостеса, средно образование
2 работници за почистване на плувни басейни, средно образование
2 разносвачи, средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието
  
 
  Други СРМ обявени в ДБТ
 
1 счетоводител -средно/Счетоводство 
15 машинни оператори, металообработващи машини- средно образование
10 настройчици, металообработващи машини с цифрово управление- средно /  Техническо образование 
3 програмисти, софтуерни приложения- висше/  инженер компютърни науки 
3 инженери, електрообзавеждане- висше/ ел.инженер  
4 инженери, конструктори - висше/Технология на машиностроенето 
5 формовчици –средно образование
2 леяри -средно образование
5 заварчици- средно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия, средно /  техническо образование 
1 акушерка –висше обр.-Здравни грижи, акушерка 
1 фармацевт магистър, висше обр. - Фармация 
2 рентгенови лаборанти, висше обр.- рентгенов лаборант 
2 медицински лаборанти, висше обр.-медицински лаборант 
20 медицински сестри, висше обр.- Здравни грижи,  медицинска сестра 
20 лекари - висше обр.- Медицина 
6 монтажници, метални конструкции, средно обр./средно техн. обр.
2 ръководители техническа поддръжка, средно/ средно техн. обр., опит 1г.
1 машинен оператор, кроене, средно образование
1 рецепционист в хотел, средно образование
1 оператор на силозен склад, средно образование
1 машинен оператор, опаковане/ увиване, средно образование
1 общ работник, основно образование
1 учител, детска градина, висше образование- Подготовка на детски учители
1 камериер/ камериерка в хотел, средно образование      
4 общи работници, основно образование
1 техник, строителство и архитектура, средно обр.-Строителство
8 шивачи - средно образование/ производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
2 военнослужещ, офицер – висше образование по специалността, за която кандидатстват лицата
15 военнослужещи, войници - средно образование
1  счетоводител, оперативен – средно образование/ Счетоводство и данъчно облагане
1 барман, средно образование
1 работник, поддръжка на газови уредби, средно техническо образование
1 монтажник, каучукови изделия, средно образование
1 продавач-консултант, средно образование
1 машинист, еднокофов багер, средно обр., кат. В,С и Е
2 тенекеджии, средно образование                   
1 работник в кухня, основно образование
2 работници, сглобяване на детайли, средно образование
 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
 
- За обучение по време на работа
1 общ работник
2  продавач-консултанти, без изисквания за заемане
1 работник  кухня, без изисквания за заемане
3 сервитьори, без изисквания за заемане
2 организатори  куриерска дейност, без изисквания за заемане
1 дограмаджия, дърво/пластмаса/алуминий, без изисквания за заемане
 
 
 
- За стажуване
1 офис мениджър, средно образование
1 бизнес консултант, английски език,  висше образование
 
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
 
1 асистент офис, средно/ висше образование, за гр. Варна
1 работник поддръжка, основно/ средно образование
1 трудотерапевт, средно образование
1 болногледач, средно образование
1 продавач – консултант, средно образование
 
 
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
10 сервитьори, средно образование, английски език
15 камериерки, общи части, средно образование, английски език
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
Други СРМ обявени в ДБТ
 
1 стоковед, средно образование, компютърна грамотност
2 общопрактикуващи лекари, висше образование- специалност „Медицина”
5 лекари, висше образование- специалност „Медицина”,  ЦСМП
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
2 общи работници, без изисквания
1 продавач-консултант , без изисквания
1 работник за зареждане на рафтове, без изисквания
1 офис-асистент, средно образование, компютърна грамотност
2 работници за обработка на дърво, без изисквания за заемане
 
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
Други СРМ обявени в ДБТ
 
1 счетоводител, висше образование - специалност “Икономика”, работа със счетоводен софтуер, 2 години професионален опит
1 чистач/ хигиенист, основно образование, 2- часов работен ден
2 заварчици, средно образование, двусменен режим на работа
1 сервитьор, основно образование
1 лекар, висше образование, “Медицина”, специалност “Обща медицина”, 6 часов работен ден,
шофьорска книжка - кат.B, професионален опит - 3 г., компютърна грамотност.
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ   
 
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.