Заседание на Областен координационен център по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

28/2/2020
В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областен координационен център по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Го бе водене от Илиян Великов – заместник-областен управител, който обяви на присъстващите членове на форума, че съгласно промените в Механизма, заседанията на Областния координационен център следва да бъдат ежемесечни.
 
Габриела Миткова – началник на РУО на МОН Силистра да представи актуалните данни от Информационната система за реализиране на Механизма. Според анализа, изпълнението на задачите, поставени от Министерство на образованието и науката бележи напредък по всяка една от тях и се върви с много добро темпо.
 
Какво показват данните: 2 937 деца и ученици от 5 до 16 години, родени в периода 26. 02. 2004  – 31. 12. 2015 г.) са в т. нар. статус „за обхват“. О тях 2 690 са в чужбина, 130 са отпаднали (преди месец са били 140), а 14 са записани – при 3 през м. януари. В новия  статус „обхват 5-7 г.“ са 919 деца и от тях 853 са зад граница. Следващото заседание на Областния координационен център ще се проведе в края на месец март.