Прием в 33 паралелки за 2020-2021 учебна година след седми клас е предложението за област Силистра

25/2/2020
В Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Комисия по заетост към Областен съвет за развитие, което бе водено от заместник-областния управител Стоян Бонев. След направения доклад с предложения от страна на д-р Габриела Миткова – началник на РУО на МОН в Силистра, и в резултат на проведената дискусия бе взето окончателно решение за съгласуване. Предстои до този петък то да бъде изпратено в МОН в София. Така на този етап завърши започналият междуинституционален дебат, започнал през м. октомври м.г.
 
Съдържание на съгласуването: през учебната 2020-2021 година в област Силистра да има прием след VII клас в дневна форма и в дуална система на обучение по представените профили и професии – в общо 33 паралелки (20 профилирани и 13 професионални; в 6 от 33 се изучава интензивно чужд език). Както и в 5 паралелки в задочна форма: 2 в ПГЛТ „Евлогий Георгиев“, по 1 в ПГМТ „Владимир Комаров“, ПГС „П. Пенев“ и ПЗГ „Добруджа“. Извън задочните, на разположение за останалите паралелки са 790 ученици от цялата област при план 61% в профилирана форма и 69,85% в СТЕМ профили и професионални паралелки. Приетото предложение се оценява като „справедливо и изпълнимо“.
 
Предварителните предложения са били за 37 паралелки, но аргументиран отказ е направен за по една паралелка в Средно училище „Христо Ботев“ – с. Паисиево, в Езикова гимназия Силистра, в ПГС „П. Пенев“ Силистра и в ПГСС Ситово. Разчетът показва, че отрицателен баланс на подлежащи за кандидатстване има сумарно в община Силистра и община Алфатар (-88), в Ситово и Тутракан (по -1), а общините Дулово и Главиница са в балансирано положение във връзката „заявени паралелки – налични ученици“. През последните години средно по 8% е разликата между планиран и реално изпълним прием на база на броя на учениците.
 
Сред предлаганите специалности има 7 нови, които водят до обновление в 4 училища – ПГМТ, ПЗГ, ПГС и ПГСС. Т.нар. защитени професии са 4 с 2,5 паралелки в 3 училища, „специалности в очакван недостиг от специалисти“ – 2 в 4 паралелки в 4 училища.
 
В дискусията по проекта за предложение, както и по нюанси от темата за план приема в училищата и реализацията след завършването на средно образование участие взеха представители на Камара на строителите, Стопанска камара, КНСБ, Търговско-промишлена палата Силистра, „Бюро по труда“ Силистра (дирекцията предлага обучения по 100 вида специалности, но няма достатъчно желаещи да се включат в тях), Фонд „Земеделие“, Инспекция по труда и др., както и поканен представител на шивашкия бизнес, предвид дефицита от кадри за местните фирми (предложението – да има паралелка за задочно обучение за оператори на шевни машини).
 
Сред направените предложения: дадена бе идея под егидата на Областна администрация да бъдат провеждани през годината подобни форуми за обсъждане, констатации и предложения, чрез които се оформят още по-аргументирани предложения към РУО на МОН. Стана ясно, че в регионалната образователна структура има събрана за две години – 2018 и 2019, информация чрез училищата по пет показатели. Това са данни за: успешно завършили средно образование, получили дипломи за средно образование, получили професионална квалификация, продължили във ВУЗ и започнали работа – по принцип и по специалността. Без да са представителни, те показват, че не повече от 20% от завършилите започват работа по специалността, придобита в училище.
 
Направен бе извод, че на фона на демографската картина и на съществуващия глад за работещи в цели отрасли (според работодатели, има фирми, в които 90% от персонала е от пенсионери), е необходимо в училищата сериозно осмисляне на ситуацията и на предлаганите специалности, както и адаптация към качествено обучение с цел осъществяване на бъдещ прием в планираните паралелки.