Област Силистра е в проект за проучване на домашното насилие

20/2/2020
В заседателната зала на Областна администрация Силистра с участието на заместник-областния управител Стоян Бонев и на представители на администрацията бе проведен форум на Фондация „Анимус“ по проект „Активни срещу насилието над жени“, провеждан в областите София град, Сливен, Смолян и Силистра (в Крайдунавска Добруджа се ползва опитът на Сдружение „Екатерина Каравелова“, вкл. и методиката му за мониторинг по проблема в предишни години). Партньор на начинанието е Фондация „Общество и сигурност“, а финансовата подкрепа е от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 
В рамките на периода 2020-2022 г. ще бъде извършено наблюдение по темата в 4-те административни области, сред които е и Силистра. На базата на това ще бъде подготвен мониторингов доклад, изработен и на базата на Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за настоящата година.
 
Във форума, предшестван в крайдунавския град в проведена работна среща от типа „фокус група“, участваха представители на различни институции – МВР, прокуратура, съд, регионални структури към министерства – МЗ, МТСП и др., както и на общините Силистра, Дулово, Тутракан, Алфатар и Ситово.