Предстои гостуване на българи и румънци в мандра в Крайдунавска Добруджа

19/2/2020
Окръжен съвет Гюргево бе домакин на  първото за 2020 година заседание на Съвместна българо-румънска земеделска работна група в рамките на Асоциация „Еврорегион Данубиус“, създадена в първите години на новия век съвместно от органа за местно самоуправление в румънския окръг и от Областна администрация Русе. Заместник-областният управител на област Русе Свилен Иванов е новият председател на работната група, призвана да действа в името на трансграничното сътрудничество.
 
В работата на групата за пореден път участва и представител на Областна администрация Силистра в лицето на Илиян Великов – заместник-областен управител. По предварителен план поредното заседание на групата през м. март трябва да се проведе на територията на мандра „Ралица“ в село Белица. В предишни години със силистренски прочит е била споделена информация, впоследствие ползвана на практика в северната ни съседка, по темата за отглеждане на арония. Разгледан е и българският опит в сферата на пчеларството и добива на пчелен мед.
 
Тази година се навършват 10 години от учредяването на Съвместната българо-румънска земеделска работна група, която издава и свой информационен бюлетин, който вече има 10 броя в архива си. Само  през 2019 г. са проведени 7 срещи, 3 от които в област Русе и 4 в окръг Гюргево. В рамките на заседанията участие са взели широк кръг представители на български и румънски производители от различните сектори на земеделието.  По време на срещата са определени темите, които ще бъдат обект на обсъждане по време на заседанията през 2020 г. по определен график. Предвижда се приобщаване на представители на държавните горски и ловни стопанства.