Обявени свободни работни места в област Силистра към 3 февруари 2020 г.

31/1/2020
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
     Други СРМ обявени в ДБТ
1 възпитател, висше образование, опит в работата с деца със СОП
1 работник в кухня, средно образование
1 строителен техник в проектно -технически отдел, средно обр. / Строителство/
2 куриери за служба/ офис, средно образование, кат. В
1 продавач – консултант / флорист /,средно образование, опит в аранжирането на цветя
5 военнослужещи, офицери, средно образование
5 военнослужещи, войници, средно образование
2 продавач-консултанти, средно образование
2 миячи, превозни средства, средно образование
1 автомонтьор, средно обр.,  кат. В
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, средно обр., кат.СЕ
1 машинист, еднокофов багер, средно обр., кат. В,С и Е
2 тенекеджии, средно образование                   
1 работник в производство на тестени изделия, средно образование
1 продавач- консултант, средно образование, английски ез.,  компютърна грамотност
2 работници в кухня, основно образование
1 лекар, висше образование- Медицина
4 работници, сглобяване на детайли, средно образование
1 рецепционист в  хотел, средно образование, английски език
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
- За стажуване
1 офис мениджър, средно професионално образование
- За обучение по време на работа
2 бармани, без изисквания за заемане
4 сервитьори, без изисквания за заемане
2 работника в кухня, без изисквания за заемане
3  продавач-консултанти, без изисквания за заемане
2 организатори  експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност /, шофьорска книжка,  копютърна грамотност
1 касиер, без изисквания за заемане
1 работник в сладкарско производство, без изисквания за заемане
1 машинен оператор, металообработващи машини, без изисквания за заемане
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
1 болногледач, средно образование
1 продавач – консултант, средно образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
Други СРМ обявени в ДБТ
1 общопрактикуващ лекар - висше образование, специалност „Медицина”
1 строителен техник – средно образование, специалност „Строителство”
5 лекари, висше образование, специалност „Медицина”, ЦСМП
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
- За обучение по време на работа
2 продавач-консултанти , без изисквания
7 работници за зареждане на рафтове, без изисквания
1 асистент, офис, средно образование, компютърна грамотност
2 работници за обработка на дърво, без изисквания за заемане
1 сервитьор, без изисквания за заемане
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
Други СРМ обявени в ДБТ
3 лекари, висше образование „Медицина”, ЦСПМ   
1 сервитьор, основно образование, двусменен режим на работа.
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.