Обявени свободни работни места в област Силистра към 30 декември 2019 г.

30/12/2019
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
1 спасител, басейн, средно образование       
1 рецепционист в  хотел, средно образование, английски езек
1 експерт  комуникация, информация и логистика, висше обр., английски  и френски ез.
1 сервитьор, средно образование
5 лекари, средно/висше образование
5 акушерки, средно/висше образование
9 медицински сестри, средно/висше образование
5 медицински лаборанти, средно/висше образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
 
 
- За обучение по време на работа
 
1 технически сътрудник - без изисквания за заемане
5  продавач-консултанти - без изисквания за заемане
2 организатори  експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност /, шофьорска книжка,  копютърна грамотност
3 общи работници - без изисквания за заемане
1 касиер - без изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
- Заетост без обучение:
 
1  фитнес инструктор – висше образование
                                                                                
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
10 арматуристи, без изисквания за заемане
5 кофражисти, без изисквания за заемане
5 зидари, без изисквания за заемане        
4 лекари за спешна помощ, висше образование, „Медицина”
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 чистач/хигиенист, без изисквания
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
Няма обявени свободни работни места
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.