Областният управител на Силистра поздрави хората с увреждания

4/12/2019
Регионална библиотека Силистра. Зала "Диоген Вичев". Представяне на книгата "Духът е воля" - личностна енциклопедия, издадена в Пловдив, част от нея из между 88 интервюирани е Красимира Георгиева от Силистра. Тя е начело на Фондация "Съпричастие" Силистра, ръководител на социален център и учредител на спортен клуб. Събитието бе посветено на 3 декември - Световен ден на хората с увреждания, и на 11-ата година на Фондацията в крайдунавския град. Поздравления от името на Областна администрация Силистра, вкл. специален адрес до членовете на различните секции на хора с увреждания; от Община Силистра и Общински съвет Силистра, както и от различни организации. Събитието бе организирано от екипа на библиотеката, която има нов директор след конкурс, спечелен от досегашния библиотекар Светла Ангелова.