Първо заседание на Общински съвет Главиница

8/11/2019
Първо за мандат 2019-2023 заседание на Общински съвет Главиница (кмет на общината е Неждет Джевдет), свикано от областния управител Ивелин Статев, представляван на форума от неговия заместник Илиян Великов. Представителят на държавната власт в областта предложи на аудиторията възможност да се запознаят с правомощията на кмета на общината и на общинските съветници.
 
Председателят на Общинска избирателна комисия Главиница адвокат Венцислав Маринов докладва официалните резултати, вкл. за избора на кметове на 17 кметства. След като получиха удостоверенията си за избор в органите на властта, избраниците на народа положиха клетва и подписаха клетвени декларации.
 
При проведеното тайно гласуване за председател на Общинския съвет с 12 гласа от 16 гласували при 17-членен съвет за председател бе избран Месут Алиш от ПП ДПС (10 съветници), местен лидер на партията. Неговият избор бе без алтернатива, тъй като нямаше предложени конкуренти от другите две представени в местния законодатален орган политически сили - ПП ГЕРБ (6 съветници) и ПП БСП (1 съветник).
 
Г-н Алиш е бил председател и в предишни мандати на местната власт. Ради Иванов бе най-възрастният общински съветник, водил деловата част на първото заседание на ОбС Главиница.
 
В понеделник, 8 ноември, продължава графикът за провеждане на първи заседания на общинските съвети в останалите общини от областта: от 10 ч. – в община Силистра; от 11 ч. – в община Алфатар; от 14 ч. – в община Дулово, и по същото време – в община Тутракан. В община Ситово първото заседание на Общинския съвет бе на 7 ноември, а в Кайнарджа - на 8 ноември.