Проведено е първото заседание на Общински съвет Кайнарджа

8/11/2019
В община Кайнарджа бе проведен ритуал с клетва на новоизбраните представители в органите на местната власт: Общински съвет Кайнарджа, кмет на общината – Любен Сивев (пореден пети мандат), кметове на 4 кметства: Средище, Голеш, Посев и Зарник. Тържеството премина с участието на областния управител Ивелин Статев, с чиято заповед от 4 ноември т.г. бе свикано първото заседание на местния колективен политически законодателен орган.
 
То бе водено от най-възрастния общински съветник – Румяна Стефанова – зам.-директор на училището в Средище. В Общински съвет Кайнарджа (13 души) в „Мандат 2019-2023“ са представени  5 политически сили: ГЕРБ – 6, БСП за България, БЗНС и ДПС – по 2, ДОСТ – 1. С 8 гласа за председател бе избран Ивайло Петков от ПП ГЕРБ, който е бил „пръв сред равни“ и в други мандати на местното самоуправление в крайграничната добруджанска община. Негов опонент за поста бе Милена Перчемлиева от ПП БЗНС.
 
На основание на чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 23, ал. 1, 2 и 3, чл. 30, ал. 1 и чл. 38, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация областният управител на област Силистра е свикал първи заседания на общинските съвети и в останалите общини на Крайдунавска Добруджа, както следва: 8 ноември, 14 ч. – община Главиница; на 11 ноември има форуми в 4 общини: от 10 ч. – в община Силистра; от 11 ч. – в община Алфатар; от 14 ч. – в община Дулово, и по същото време – в община Тутракан. В община Ситово първото заседание на Общинския съвет бе на 7 ноември.
 
В общ план в областен мащаб (сумарно 133 мандата в 7-те общини), разпределението в общинските съвети е между представители на 11 партии и коалиции: ПП ГЕРБ – 50 (във всички общини), ДПС – 43 (във всички общини), ПП БСП (и партньори в някои от общините) – 17 (в 6 от общините, без Дулово), Местна коалиция „Алтернативата на гражданите“ – 7 (в Силистра и Тутракан), ПП СДП - 4 (в Силистра и в Алфатар), „Движение 21“ – 3 (само в Силистра), Коалиция „ДБ-обединение“ (само в Силистра), Местна коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ (само в Тутракан), ПП АБВ (само в Силистра) и ПП БЗНС (само в Кайнарджа) – по 2, ПП ДОСТ – 1 (само в община Кайнарджа). В настоящите си формати в местната законодателна власт в област Силистра за пръв път влизат 4 политически сили, като сред тях две са местни коалиции.