Инициатива „Мениджър за един ден“ в Силистра

8/11/2019
В заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведен ритуалът по изпълнение на инициативата „Мениджър за един ден“ на JA Bulgaria (Джуниър Ачийвмънт България) с участието на ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“ – град Силистра, водени от учителката Дияна Денева. Тази година в проявата участват 13 ученици от най-голямата професионална гимназия в област Силистра. Петима от тях стажуваха като мениджъри в Областна администрация Силистра на позициите заместник-областен управител, главен секретар, директор на дирекция и главен счетоводител.
 
Инициативата се провежда в над 100 страни по целия свят и цели да даде начало на кариерна реализация на ученици и студенти на възраст между 16 и 23 години. В нея тази година по желание на учениците Областна администрация Силистра участва за пръв път от няколко години насам.
 
Младите мениджъри бяха посрещнати от заместник-областния управител Илиян Великов и от главния секретар Елена Томова. Г-н Великов представи накратко институцията „Областен управител“ – на практика държавната власт на територията на област Силистра.  От 2017 г. на поста представител на Министерския съвет на Република България е г-н Ивелин Статев, под чието ръководство през м. март бе чествана 20-ата година на институцията. Г-жа Томова разведе учениците в сградата на администрацията, за да запознае петимата мениджъри (Миряна Димитрова - зам.-областен управител, Йоана Райчева и Симеон Иванов - главен секретар, Нико Антонов - директор на дирекция, Камелия Костова - главен счетоводител) с естеството на работата, както и със служителите на повечето от позициите – експерти, специалисти и сътрудници.
 
На участниците в инициативата „Мениджър за един ден“ бяха раздадени сертификати. Това стана в присъствието на гости от две партньорски институции – Областен информационен център Силистра и Център за кариерно развитие Силистра. Според техните ръководители, инициативата е предизвикателство както за организаторите – посредници в нейното осъществяване, така и за преките участници.