Заседание на Областен съвет за сигурност в Силистра за готовността на институциите за зимата

7/11/2019
В Областна администрация Силистра бе проведено първото за сезона заседание на Областен съвет за сигурност, водено от областния управител Ивелин Статев. Обсъжданата тема бе свързана с подготовката на общините и на институциите за предстоящия зимен сезон. На базата на предварително представите доклади най-важната информация бе представена от служители на 4 от общините в региона: Тутракан, Дулово, Главиница и Ситово. С данните от останалите общини – Силистра, Кайнарджа и Алфатар, областната администрация разполага в писмен вид. Подобна в Областна администрация е постъпила от РУО на МОН, ДАИ и др. институции, чийто представители не участваха в заседанието.
 
Залагат се целеви средства в бюджетите и за следващата година (Дулово – 126 хил. лв, Главиница – 69 хил. лв., и др.). Предстои да бъде завършен процесът по сключване на договори с фирми за снегопочистване на общинските пътища. Изпратени са предписания до наематели и арендатори на язовири. Актуализирани са щабовете по места. Предстоят заседания на общинските съвети за сигурност, за да бъде направен преглед на работата по изготвените планове за защита при бедствия и аварии.
 
Най-общият извод е, че в общините има необходимите запаси от инертни материали за пътищата при зимни условия, както и от горива за училищата. Налични са и места за настаняване на хора, закъсали по пътищата по време на снеговалеж. Предоставени са списъците на родилки, болни на хемодиализа и др., които при необходимост ще бъдат извозвани с техника на областно ниво.
 
От Областно пътно управление напомниха, че имат грижа за 505 линейни километра в направленията за Русе, Шумен, Добрич/Варна. Подновен е нов петгодишен договор с фирма „Пътперфект“, имаща грижа за дейностите по републиканската пътна мрежа. Има осигуреност на материали. Преминала е проверката на техниката, част от която е обновена (новата: една фадрома, два багера и 10 машини за опесъчаване). Предстои да завърши ремонтът на пътя Тутракан – Белица. Работи се по взаимодействието със съседните области при снеговалеж и спрени пътища, на което областният управител Статев акцентира като гаранция за по-ефективна работа.
 
Стана ясно, че ОПУ Силистра е с 24-часово дежурство. От МВР и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ бе напомнено, че наличните тежки машини (2 МТЛБ) ще бъдат ползвани за доставка на храна, още за превоз на болни на хемодиализа и на хора, закъсали по пътищата, както и на родилки – при необходимост. Изключено е с тях да бъдат извличани леки и тежки автомобили от преспите.
 
От РЗИ докладваха, че е направена проверка в трите болници в областта по отношение на медицинското осигуряване, техниката и запасите от горива за отопление. От БЧК: наличен е Областен оперативен щаб от трима души, обновен е екипът от доброволци, включващ и двама психолози. Постоянна е връзката с Националния щаб. Налични са минимални резерви с вода, храна, дрехи и постелъчен инвентар. Институцията не разполага със своя високо проходима техника.
 
Енергоснабдяващата фирма също е в готовност с техника и с екипи за участие в процеса на решаване на проблеми в зимния период. „Военно окръжие Силистра“ декларира, че при необходимост ще бъде предоставяна водената на отчет техника. Центърът за спешна помощ в Силистра, който също работи 24 часа в денонощието, отчете подготовка по всички направления, вкл. по отношение на санитарните си автомобили, запасите от материали, комуникационно-информационната свързаност и на устройствата за осигуряване на ток при отсъствие на електрозахранване.