Обявени свободни работни места в област Силистра към 21 октомври 2019 г.

18/10/2019
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
2 монтажници, средно образование
2 камериери в хотел, средно образование
5 лекари, средно/висше образование
5 акушерки, средно/висше образование
10 медицински сестри, средно/висше образование
5 медицински лаборанти, средно/висше образование
4 общи работници, строителство на сгради, основно образование
2 общи работници, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил, средно образование, кат. С
1 готвач, средно образование
1 оператор на преса, средно образование
1 оператор в командна зала, средно образование
2 машинни оператори, производство на каучукови изделия, средно образование
1 продавач на улична сергия, средно образование
1 водач на селскостопански машини, средно образование, кат. Ткт
2 продавач  консултанти, средно образование
8  шивачи, средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
4 организатори експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност/
4 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
2 общи работници, без изисквания за заемане
1 общ работник, строителство на сгради, без изисквания за заемане
1 спортен инструктор, без изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
- Заетост без обучение:
 
1 чистач – хигиенист, основно образование     
1 чистач – хигиенист, основно образование
1 работник поддръжка, средно образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
1 водач на ССМ – основно образование, кат. Ткт
10 машинни оператори шиене, основно/ средно образование
1 деловодител, средно/ висше образование
5 общи работници, основно/ средно образование
2  работници за производство на млечни продукти, основно образование
4 лекари за спешна помощ, висше образование, „Медицина”
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
1 работник, зареждане на рафтове – без изисквания
1 асистент, офис – без изисквания
2 продавач-консултант, без изисквания
5 отговорници спомагателни дейности, без изисквания
 
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
2 машинен оператор, дървообработване – основно образование;
1 оперативен счетоводител – висше образование, специалност – икономика, работа с компютър
2 монтажник, електрооборудване – няма изискване за заемане, двусменен режим на работа
3 оператори на производствена линия,  основно образование
1 готвач, няма изискване за заемане
2 санитари, основно образование
2 продавач – консултанти, основно образование, работа с компютър, двусменен режим на работа
1 библиотекар, висше образование, библиотечно – информационни науки и архивистика
4 шивачки, без изискване за образование, желателно е предишен опит
1 лекар, висше образование - специалност „Медицина”
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 букмейкър, без изискване за образование
 
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.