В Областна администрация Силистра бе проведено второ за годината заседание на Областна комисия „Безопасност на движението по пътищата“

17/10/2019
В Областна администрация Силистра бе проведено второ за годината заседание на Областна комисия „Безопасност на движението по пътищата“, водено от областния управител Ивелин Статев. То премина с участието на Анжелина Тотева – зам.-председател на Държавна агенция „Безопасност на движението“. Обсъдени са различни въпроси с мнения и предложения на експерти от общините, както и на различни институции от регионално ниво – ОДМВР, РС „Пожарна безопасност и защита на населението“, ОПУ, РУО на МОН, РЗИ, ДАИ и др.
 
Споделени бяха факти и проблеми, свързани с темата, с ясния извод за необходимостта от прилагане на комплексен подход, а не само на предварителни възпиращи действия (превенция). Според статистиката за актуален период от време от началото на годината, на територията на областта са регистрирани 235 ПТП с 11 загинали и 108 ранени, като повечето са в населени места, където заради по-ниската скорост на движение на МПС броят на смъртните случаи е по-малък.
 
Най-критичен е участъкът на къстовището Русе-Добрич/Силистра-Шумен, за обезопасяването на което има проект с многопрофилна маркировка (релефна и шумяща), но засега той не е финансиран, макар да е съгласуван през м. юни т.г. Според специалистите там най-добре би било да има кръстовище – тип кръгово движение, каквото е било заложено, но не е реализирано при провеждането на проекта на пътя заради разминавания с изисквания на енергодовеждащата фирма.
 
От ОПУ отчитат добро състояние на първокласните и второкласните пътища в областта. Превантивните ремонти са по 55 км на цялата територия, което е повече от минали години. Продължава работата на екипите по отношение на видимостта по пътищата чрез премахване на клони и храсти. Препоръчано бе да се търси взаимодействие със земеделските кооперации по места, за да се ускори тази дейност и да се разшири нейният периметър. Подобрения на инфраструктурата по този показател можели да увеличат видимостта от 50-100 на 200-250 м. Решен бил въпросът с договорите с фирми за зимното поддържане. Доставени са и необходимите инертни материали.
 
От РУО на МОН споделиха, че в областта има пет площадки за уроци по БДП, но се ползват и тези на професионалните гимназии (6 са средните училища, където се извършва обучение за управление на МПС в различните му форми). От статистиката си личи, че в региона има 167 пешеходни пътеки, всяка от които е с гаранция от една година, но според ОПУ в някои в общините – особено в Дулово и частично в Силистра, не се оставя технологично време те да бъдат готови за ползване, за да преминават през тях автомобилите. Особено тежкотоварните компрометирали свършената работа, което налагало повтаряне на операциите.
 
В 44 населени места има изградени т.нар. повдигнати пешеходни пътеки (изкуствени неравности). В момента се работи по други 30, за които има направени заявки, за да бъдат реализирани до края на календарната година. Отчетено бе, че продължава кражбата на пътни знаци, като някои от тях са умишлено премахвани от водачи на тежкотоварни автомобили, защото по някаква причина им пречели. Маркировката е освежена на протежение на 228 км в областта, което е половината от мрежата от държавни пътища.
 
Инспекция на пътищата се прави на пет години веднъж, но за нейното пълноценно оценяване има нужда от повече специалисти, а в ОПУ Силистра намаление се отчита на количеството на персонала и на неговата квалификация. В същото време му се възлагат все повече ангажименти и отговорности.
 
До края на 2019 г. ще излезе първи по рода си аналитичен доклад за състоянието на безопасността на пътищата в страната, по който се очакват бележки и предложения под формата на обратна връзка, към каквато до 25 октомври бяха призовани общините и институциите на регионално ниво. Докладът ще послужи като основа за нова структура за периода 2021-2030 г., вкл. и в контекста за възможности за кандидатстване по различни програми.
 
От община Силистра отчетоха, че се работи по нов генерален план за движение на МПС, а от Окръжна прокуратура препоръчаха на органите за местно самоуправление да обсъдят възможността за създаване на Център за мобилна активност, по примера на градове като Кюстендил и Велико Търново, където тези структури вече са дали положителни резултати със значителни подобрения. Предложението е на фона на констатацията: прекаленото насищане с МПС в град Силистра е довело до хиляди актове от санкциониращите и контролиращите органи, работещи в условия на дефицит на заети щатове. Въпреки това остават проблемите с паркирането и със спирането на автомобили.
 
Направена беше още една препоръка – да бъде създадена единна централизирана програма, важаща за всички институции, във връзка с преодоляване на проблемите с безопасността на движението, като в реализацията й да бъдат включени децата, семействата, училището и гражданските организации.