Проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” - Велико Търново 2019

15/10/2019
В град Велико Търново бе проведено национално изложение с близо 50 участници от професионалните гимназии в България, вкл. от област Силистра, чрез екип на Професионална земеделска гимназия „Добруджа”, представена от Митхат Осман – зам.-директор, и инж. Галина Даскалова – преподавател и председател на Училищното настоятелство. Събитието, провеждано за пети път от 20015 г. – предишните години в Бургас, Русе и Пловдив, бе посветено на програмата ,,Учене през целия живот” и на годишната конференция на EPALE (свободна електронна платформа), свързана с ученето през целия живот и посещавана годишно от над 5 000 потребители от България. На 10 октомври в центъра на град покрай паметника „Майка България” и до паметника „Асеневци”, край който бяха щандовете на изложението, бе проведено шествие, водено от местен биг бенд, фанфарна музика и група от мажоретки.
 
В дневния ред бе и годишното награждаване в 7 категории. Една от наградите идва в Силистра на името на Майя Григорова – ст. експерт в РУО на МОН, председател на Областна координационна група. Наградата е в категория „Най-активен областен координатор”. Пред аудиторията тя благодари на колегите си за свършената работа, вкл. за изграждането на първия в страната Координационен съвет, наблюдаващ темата. И в предишни години област Силистра – чрез структурите на РУО, има награди в това направление на работа в рамките на МОН, представлявано на форума от инж. Таня Михайлова – зам.-министър. 
 
Националните дни за учене през целия живот се осъществяват по Проект № 592041- EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”. Информация за проекта, които носи посланието за обмен на знания между поколенията, ще бъде качен и на сайта на Национална платформа за учене през целия живот. 
 
Преди началото на конференцията областният управител на Велико Търново проф. Любомира Попова заедно със заместник-министър Михайлова откриха изложението конкурс „Младежко техническо творчество“, проведено в рамките на един ден за четвърта поредна година в град Горна Оряховица, в което младите технически гении на България показа най-новите си разработки. Организатори: Фондация „Милен Григоров“, Федерация на научно-техническите съюзи Велико Търново, Община Горна Оряховица и ОП „Младежки дейности спортни имоти и прояви”. Форумът е подкрепен от МОН, от Асоциация на индустриалния капитал, от „Ротари клуб Горна Оряховица – Лясковец“, както и от много фирми. В изложението конкурс нямаше силистренско участие.
 
Националните дни стартираха с информационен семинар за журналисти, в който участва и Йордан Георгиев – пиар на Областна администрация Силистра Представен бе напредъкът в сектора за учене за възрастни. Зам.-министърът на образованието Таня Михайлова заяви, че ученето през целия живот е програма, даваща отговори на много въпроси пред бизнеса. Тя осигурява гъвкавост и възможности за перспективно общуване в сферата на образованието. Обявено бе, че е крайно време ученето за целия живот да се превърне в учене през целия живот.
 
Интересна с изводите и прогнозите си бе проведената национална конференция с участието на екип на д-р Иван Нейков от Балкански институт за труда и социалната политика, вкл. и като отговор на въпроса: „Има ли „хляб“ в обучението на възрастни?“. С категоричен отговор: до 2050 г. се оформя ниша в това направление на образованието, поради което се налага да се създаде база и да се събира информация по темата. Внимание и върху ресурсите – примерно действия за усвояване на нова професия – „обучител на възрастни хора“, изискваща друга форма на преподаване – различни методи за отделните целеви групи.
 
Първият университет за възрастни хора е открит във Франция през 1973 г. (Университет на Третата възраст, Поколенчески университет). Препоръчан метод: обърната класна стая, т.е. обучаващият става водещ на базата на предварителна подготовка по „урока“. Над 30 институции при французите се занимават с тази тема, т.е. осигурява се съдействие от фондации и др., докато в Англия е на базата на самопомощта. Във Финландия има специален закон. В Словения обучението става на работното място. С уговорката, че според Световна здравна организация – днешните 60-65 г. са с капацитет и физически възможности на предишните 40-45-годишни.
 
В следващите 30 години делът на хората „60+“ ще нарасне двойно, защото не се наблюдава продължение на бейби-бума след Втората световна война. Резултатът – тотален дефицит на работна сила – всеки втори се нужда от преквалификация. Задача №1 в България, а и по света, става търсенето на резерви на пазара на труда – на първо време това са хората със съхранен капацитет от категориите „60+“, „64+“ и „65+“, а веднага след тях са хората с увреждания, които у нас са около 300 000.