Продължава разяснителната работа на Координационното звено за област Силистра и на екипите към него

14/10/2019
В заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областен координационен център във връзка с прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. То бе водено от Стоян Бонев – заместник-областен управител. Основния материал изнесе д- Габриела Миткова – началник на РУО на МОН в Силистра.
 
Според изнесените данни, от 9 451 подрастващи със статут „учащ се“ записани за училище са 9 108. Останалите са отнесени в тнар. други категории. В диапазона 5-16 г. за обхват са 1 227 души, от които 1 093 са в чужбина, 41 са вече записани, а 65 – не са записани. Най-трудно става убеждаването да се запишат в училище във възраст 13-15 г.
 
При седмокласниците 10 са децата, които повтарят класовете, 28 не са записани, 3 са омъжени, а има няколко единични случаи със специфика, която се проверява от различните институции. В настоящата учебна година ще се работи по два проекта, по които МОН е бенефициент: „Подкрепа за успех“ (в 39 от 45 учебни заведения) и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (в 24 детски градини и в 4 училища). В 108 групи 640 деца в областта ще изучават допълнително български език.
 
Медиатори ще има в 6 детски градини и в 12 училища – на пълен щат, а в други 11 – на половин щат. Продължава разяснителната работа на Координационното звено и на екипите към него