Обявени свободни работни места в област Силистра към 14 октомври 2019 г.

14/10/2019
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
2 монтажници, средно образование
2 камериери в хотел, средно образование
1 сладкар, средно образование
1 общ работник, средно образование
1 пласьор на стоки, средно образование, кат. В
5 лекари, средно/висше образование
5 акушерки, средно/висше образование
10 медицински сестри, средно/висше образование
5 медицински лаборанти, средно/висше образование
5 общи работници, строителство на сгради, основно образование
2 общи работници, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил, средно образование, кат. С
1 готвач, средно образование
1 оператор на преса, средно образование
1 оператор в командна зала, средно образование
4 машинни оператори, производство на каучукови изделия, средно образование
1 продавач на улична сергия, средно образование
1 водач на селскостопански машини, средно образование, кат. Ткт
2 продавач  консултанти, средно образование
9  шивачи, средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
4 организатори експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност/
2 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
2 общи работници, без изисквания за заемане
1 общ работник, строителство на сгради, без изисквания за заемане
1 спортен инструктор, без изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
- Заетост без обучение:
 
1 чистач – хигиенист, основно образование     
1 чистач – хигиенист, основно образование
1 работник поддръжка, средно образование
1 детегледачка, средно образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
10 машинни оператори шиене, основно/ средно образование
1 деловодител, средно/ висше образование
5 общи работници, основно/ средно образование
2  работници за производство на млечни продукти, основно образование
10 сервитьори, средно образование, английски език
10 рецепционисти, средно образование, английски език
10 готвачи, средно образование, английски език
10 камериерки, средно образование, английски език
4 лекари за спешна помощ, висше образование, „Медицина”
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
 
1 продавач-консултант, без изисквания
5 отговорници спомагателни дейности, без изисквания
 
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
3 оператори на производствена линия,  основно образование
1 готвач, няма изискване за заемане
2 санитари, основно образование
2 продавач – консултанти, основно образование, работа с компютър, двусменен режим на работа
1 библиотекар, висше образование, библиотечно – информационни науки и архивистика
4 шивачки, без изискване за образование, желателно е предишен опит
1 лекар, висше образование - специалност „Медицина”
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 букмейкър, без изискване за образование
 
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.