Обявени свободни работни места в област Силистра към 07 октомври 2019 г.

7/10/2019
 
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
5 лекари, средно/висше образование
5 акушерки, средно/висше образование
10 медицински сестри, средно/висше образование
5 медицински лаборанти, средно/висше образование
1 технически изпълнител, средно/висше образование
7 общи работници, строителство на сгради, основно образование
2 общи работници, средно образование
1 електромеханик, средно образование
1 чистач/хигиенист, основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил, средно образование, кат. С
1 огняр, средно образование
3 работници - ръчно производство на сладкарски изделия, средно образование
1 готвач – средно образование
1 оператор на преса – средно образование
1 оператор в командна зала – средно образование
11 машинни оператори, производство на каучукови изделия – средно образование
1 обслужващ работник, промишлено производство, средно образование
1 продавач, улична сергия – средно образование
1 водач, селскостопански машини – средно образование - кат. Ткт
2 продавачи – консултанти, средно образование
1 електромонтьор, средно образование
1 шофьор на тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, средно обр., кат. CE
3  миячи на превозни средства, основно образование
14  шивачи, средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
4 организатори експедиция /товаро-разтоварна и спедиторска дейност/
3 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
1 продавач – павилион, без изисквания за наемане
1 барман, без изисквания за заемане
2 общи работници, без изисквания за заемане
1 общ работник, строителство на сгради,без изисквания за заемане
1 спортен инструктор, без изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
- Заетост без обучение:
 
2 чистачи/хигиенисти , основно образование
1 работник поддръжка, средно образование
1 детегледачка, средно образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
1 деловодител, средно/ висше образование
5 общи работници, основно/ средно образование
2 работници, производство на млечни продукти, основно образование
 
10 сервитьори, средно образование, английски език
10 рецепционисти, средно образование, английски език
10 готвачи, средно образование, английски език
10 камериерки, средно образование, английски език
4 лекари за спешна помощ, висше образование, „Медицина”
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 сервитьор, средно образование
2 работници, товаро-разтоварна дейност, без изисквания 
1 дограмаджия, основно образование
1 работник зареждане на рафтове, без изисквания
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
1 машинен оператор, пресевна машина, няма изискване за заемане, обект на работа с.Нова Черна
2 санитари, основно образование
1 учител по български и руски език – висше педагогическо образование, специалност – български и руски език
2 продавач – консултанти, основно образование, работа с компютър, двусменен режим на работа
1 библиотекар, висше образование, библиотечно – информационни науки и архивистика
4 шивачки, без образование, желателно е предишен опит
1 лекар, висше образование, специалност „Медицина”
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 букмейкър – без изискване за образование
 
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.