Приемни на областния управител на Силистра в общините от областта

25/9/2019
Продължават приемните през м. септември в общините от област Силистра на представители от Областна администрация Силистра. Поредната бе в Ситово, където Областна администрация бе представена от Стоян Бонев - зам.-областен управител. От направените срещи с граждани и с представители на местните власти бяха коментирани следните проблеми: констатирана е необходимост от уширение на разклона за село Ситово на главен път Силистра - Русе, тъй като в настоящата обстановка  е с предпоставки за ПТП - за ситуацията има сигнали в общината; нужда има от допълнителна работа по почистване на поясите, за да не пречат на движението на МПС в района; продължава работата по подготовката на откриването на паметник на загиналите от село Добротица, за което има изграден Инициативен комитет - предстои среща в Областна администрация за изчистване на проблеми - паметникът би трябвало да влезе в Регистъра на военните паметници в област Силистра, но след съгласуване с МО и с военния архив във Велико Търново; съдействие е необходимо от ОПУ Силистра относно пътната маркировка в общината. Радостно съобщение е споделено от местното земеделско училище, в което тазгодишният прием е над очакванията.
 
На 26 септември от 10 до 11 ч. в община Кайнарджа е следващата приемна на Областна администрация Силистра. Всеки четвъртък от 10 до 12 ч. е приемната на областния управител след предварително записване: 7500 Силистра, ул. „Добруджа" №27; тел.: +359 86 818 822; факс: +359 86 818 851 e-mail: ss@ss.government.bg; web: www.silistra.government.bg.