Близо 90 т. смет депонирани в Силистренско в кампанията "Да изчистим България 2019"

25/9/2019
Приключи обобщението от участието на населението (според НСИ – 110 562 жители) от област Силистра в осмото издание на инициативата „Да изчистим България заедно 2019“, проведена в дните преди 14 септември, както и в самия ден – връх на кампанията, провеждана в целия свят.
 
Според постъпилата в Областна администрация информация, общият брой на доброволците е 7 345 души (най-много в община Тутракан – 4 700), представители на 146 фирми и ведомства – сред тях е екипът на Областна администрация Силистра с проведена акция  в местност в близост до парк „Орехова гора“ (най-много са участвалите от община Тутракан – 65), 20 училища и 24 НПО. Почистени са 33 нерегламентирани сметища (най-много – 23, в община Главиница).
 
В област Силистра общият брой на маркираните места на т.нар. дигитална карта, публикувана на сайта на кампанията, е 29 (най-много – 14, са в община Кайнарджа). Засадените фиданки са 234 (най-много – 200, в община Ситово). Възстановените съоръжения са 11 (най-много – 6, са в община Дулово).
 
В РДТБО Русе от името на община Тутракан са депонирани 8,2 тона смет. От останалите общини в областта в РДТБО Силистра – общо над 80 тона (най-много в  община Дулово – 30 т.). И на двете места депонирането е без такса, каквато е предварителната договорка.