Отличия за Крайдунавска Добруджа в кампанията „Достъпна България“ на Комисия за защита от дискриминация

20/9/2019
Председателят на Комисия за защита от дискриминация доц. д-р по право Ана Джумалиева и членове на Комисията са в Силистра и в областта, за да инспектират сгради на обществени и социални заведения, в рамките на националната кампания „Достъпна България“, стартирала през 2017 г. Тя е за достъпна архитектурна среда за хората с увреждания.  
 
Елена Томова, главен секретар на Областна администрация Силистра: „Важно е за гражданите да им се осигури равен достъп и особено подходяща архитектурна среда, за да не се чувстват дискриминирани“. Д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра: „Следим всички проекти както в инфраструктурата, така и в сградите те да бъдат достъпни за хората с увреждания“.
 
В хотел „Дръстър“ официално сертификати и плакети получиха кметът на община Силистра по повод обновлението по европейски проект Дунавски парк, който догодина навършва 150 години от своето начало като пръв по крайбрежието на р. Дунав у нас със статут на обществен парк. Областна администрация Силистра заради Център за обслужване на граждани също бе отличена в рамките на кампанията. Другите обекти са Регионална библиотека „Партений Павлович“, ОУ „Отец Паисий“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, комплекс „Централ парк“, ТП „Български пощи“ (Център за обслужване на град Силистра). Община Алфатар също бе сред отличените.
 
На тържественото заседание на Общински съвет Тутракан на 21 септември, когато е и празникът на града, на общината ще бъде връчен сертификат за някои от обекти в града. Г-жа Джумалиева разясни целите на националната кампания и в частност приоритетите на Комисията.

Тя представи регионалния представител Димчо Кьосев - офисът му се намира на ул. „Христо Смирненски“ №2 (ет. 4, стая 23), e-mail: silistra@kzd.bg. Телефон за връзка: 086/ 823 778. За отблелязване, силистренец родом е инж. Наско Атанасов, член на Комисията за защита от дискриминация, който отговоря и за Северен централен регион.
 
Статистиката по кампания „Достъпна България“ сочи, че констативните протоколи са 1 430, образуваните преписки в КЗД през 2018-2019 г. са 981, постановените решения са 241. Преписките с установена дискриминация са 127, а своевременно предприети действия по ответната страна са 21. Общият брой на постъпилите жалби и сигнали в Комисията за защита от дискриминация за Силистра и региона към 10.09.2019 г. са, както следва: постъпили жалби и сигнали – 5, образувани преписки – 3.