Българо-руски туристически бизнес форум в Силистра

19/9/2019
В конферентната зала на комплекс „Дръстър“ в Силистра започна изнесено в Силистра заседание на бизнес форум на Асоциацията на туроператорите на Русия (българо-руска работна група за туризъм). Той е част инициираните от Министерство на туризма на Република България двустранни българо-руски мероприятия на базата на Програма за съвместни действия в областта на туризма с Министерство на икономическото развитие на Руската федерация за периода 2019-2021 г.
 
Форумът стана факт с участието на Федерална агенция по туризъм, Асоциация на туроператорите в Русия, както и на регионални руски туристически администрации и отраслови организации, както и на представители на туристическия бизнес.
 
Домакин на събитието е община Силистра в лицето на д-р Юлиян Найденов – кмет на общината, на д-р Мария Димитрова като председател на Общински съвет Силистра, на Ивелин Статев – областен управител на област Силистра, общински съветници. С участието на представители на културни институции, хотелиери и собственици на къщи за гости, както и на регионални институции.
 
Във форума освен министър Николина Ангелкова и екип от Министрество на туризма, както и представители на съседни областни и общински администрации, участваха Владимир Климанов и Андрей Громов, съответно генерални консули на РФ във Варна и Русе, ръководители на ниво заместник на изпълнителния директор на  руската асоциация на туроператорите и др. 
 
Сред обсъдените теми: взаимният интерес в сферата на туризма, вкл. при използване на съвременни форми за осигуряване на успешен отдих на туристите. Разгледана бе ролята на транспорта за увеличение на туристообмена между България и Русия. Обсъдени са възможности за популяризиране на България на руския пазар като целогодишно място за почивка и укрепване на здравето – чрез представяне на нови туристически продукти. Направен бе преглед на перспективите пред организирания детски отдих на море и планина в България.
 
Варна, Курортен комплекс „Албена“, Силистра, Добрич и Шумен е маршрутът на мащабната проява, първа по размерите си в крайдунавския град от много години насам. На гостите бяха предоставени рекламни материали на хартиен и на електронен носител, представящи Силистра и Крайдунавска Добруджа.