За четвърта година в България се провежда Европейски ден без загинали на пътя

18/9/2019
По предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ за четвърта година се провежда Европейски ден без загинали на пътя, познат в страната ни под наименованието EDWARD (European Day Without A Road Death). Проектът традиционно е подкрепен от Европейската комисия и активностите в Дните на EDWARD за безопасност на движението по пътищата се комбинират с Европейската седмица на мобилностга (16-22 септември).
 
Тази година EDWARD ще се проведе на 26 септември под мотото „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!“, което е в контекста на ,ешение на Министерски съвет №16 от 17 януари 2019 г., с което 2019 е обявена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението по пътищата с мото „Пази семейството си на пътя!“, което е в контекста на решение на МС №16 от 17 януари 2019 г., с което 2019 е обявена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението по пътищата с мото „Пази семейството си на пътя!“.
 
Министерство на вътрешните работи като пълноправен член на ТИСПОЛ прие поканата и ще се включи в операция EDWARD. За главен координатор по проекта за страната ни е определена Главна дирекция „Национална полиция“. В контекста на идеята е необходимо според възможностите в Република България да се създаде организация за успешното провеждане на операцията на територията на страната и в по-широк аспект – в Европа.
 
Към момента на страницата на EDWARD в интернет (#ProjectEDWARD) е активен т.нар. „брояч“ на деня, отчитащ по традиция оставащите дни до 26 септември. Идеята е в периода преди операцията всички участници в движението по пътищата да помислят дори само за няколко минути за рисковете, с които се сблъскват; за рисковете, на които може да изложат останалите участници; и за това как самите те може да допринесат за намаляването на рисковете на пътя.
 
Поощрява се всяка дейност, която насърчава културата за безопасно движение, и се препоръчва дейностите да бъдат част от Дните за безопасност на движението по пътищата. Призивът е в детските и учебните заведения, институциите и организациите чрез семинари, конференции, състезания и други форми да се разпространяват и активизират информации и дейности за повишаване вниманието при движение по пътищата.
 
В тази връзка ТИСПОЛ предлага желаещите: да се регистрират като партньори (ако нямат досегашна регистрация); да дадат обещание, че ще се движат безопасно чрез попълване на нарочен формат на посочената по-горе страница на проекта; да организират свое събитие, което да е част от Дните за безопасност на движението по пътищата, и да го публикуват на интерактивната карта. Всяка публикация на отделна активност/събитие ще повиши авторитета на страната ни и ще бъде видима на картата на света; да вземат участие в кампанията чрез социалните медии (#ProjectEDWARD - Twitter, Facebook, Instagram и др.); да се разпространява и „Нулата“ (снимка, видео, друга илюстрация, изобразяваща с ръце символа за нула загинали при катастрофи на пътя) на всеки, обещал да бъде част от EDWARD - личност, организация, група; чрез наличните ресурси на партньорите и техните структури и чрез средствата за масово осведомяване да се популяризира Европейският ден без загинали на пътя. В дните преди, на 26 септември, и в периода на Европейската седмица на мобилността (16 - 22 септември), а и след това на обществеността да се предоставя информация за резултатите от дейностите за намаляване на пътните инциденти, като всеки ден се превърне в EDWARD.
 
Очакването е чрез наличните ресурси на държавните, местните и неправителствени органи и организации, както и чрез средствата за масово осведомяване да се популяризира Европейският ден без загинали на пътя и на 26 септември да се постигне общата цел - да няма загинали на пътя. Органите на пътна полиция ще засилят контролната дейност и в максимална степен ще подпомагат за безопасността на всички участници в движението по пътищата, ще се включват в събитията на своите партньори. Главна дирекция „Национална полиция” чрез интернет страницата на адрес: https://www.mvr.bg/opp/edward, ще актуализира информацията за събитията, заявени от партньорите, и за броя на пътнотранспортните произшествия, загиналите и ранените в този ден.
 
Според възможностите на партньорите същата информация може да се разпространява в дните преди и на 26 септември чрез различните електронни информационни източници и приложения, с които те разполагат и боравят - интернет страници, електронни табла, информационни блокове, ефирни излъчвания и др.
 
Вярвам, че всички заедно ще положим общи усилия за достигането на целта, а Република България отново ще покаже, че активно търси и намира решения за намаляване броя на жертвите при пътни инциденти както в страната, така и на европейския континент. Присъединяването към операция EDWARD може да се регистрира от желаещите и подкрепящите я партньори на адрес: http://roadsafetydays.eu/.
 
Ангажиментът може да бъде деклариран с подписването на обещание за подкрепа на деня без загинали на пътя на адрес: http://projectedward.eu/. В подкрепа на кампанията в социалните медии може да изпращате и своите снимки и видео записи от организираните събития и активности, вашата „Нула загинали“ и др. подобни (#ProjectEDWARD). Публикуването на събитията може да се прави на адрес httn://roadsafetydays.eu/look-road-safety-days.