Национално сдружение на малкия и средния бизнес в туризма изработи Национален културно-исторически календар

17/9/2019
В края на миналата седмица в заседателната зала на Областна администрация Силистра пред представители на общините от областта председателят на Национално сдружение на малкия и средния бизнес в туризма Веселин Банковски представи проекта „Национален културно-исторически календар“. Той предлага възможности чрез засилено междурегионално сътрудничество да се стимулира развитието на местните икономики. В Министерство на туризма имало заделени 5 млн. лева за рекламни материали, създаващи визия за страната в туристическо отношение. Ангажиран е екип за подпомагане на този процес.
 
Предвижда се насърчаване на обмен на информация между български и чужди общини и области, като идеята е по този начин по-ефективно да се популяризират туристическите дестинации в отделните държави. Представени бяха и определения за видове общини в България: гъвкави и изчакващи.
 
Интересни са и вариантите за прилагане на българската везбена писменост върху различни рекламни материали (колиета, тениски, шишенца за парфюм и още други). Нейните елементи имат активираща, балансираща и защитна функции. Важен е и примерен пътеводител на винения туризъм в Дунавската равнина (на практика тя е най-големият туристически район у нас сред 9-те обособени). В нея Силистра се оценява като изключително важен град като част от люлката на Дунавската цивилизация.
 
Позиционирането, брандирането и споделянето на опит при организация и провеждане на различни художествени, кулинарни, спортни, народни, модни, бизнес и всякакъв друг вид събития бе в основата на дискусия за развитие на региона като атрактивна туристическа дестинация.
 
Туристическата тема бе разгледана и през призмата на друг тим сезонност чрез създадени профили (т.е. това е нов прочит). Те се разминават с календарната сезонност. Така в рамките на две години имаме 4 „сезона“ – Сезон на светлината, Сезон на радостта, Сезон на усмивките и Сезон на цветята.
 
Споделен бе и опит на установени модели – типове (Италия, Испания). Констатирано бе, че насочването към България като туристическа дестинация е манипулирано от туроператорите в техен интерес, което не означава, че на туристите се показва най-интересното от страната. А това налага търсене на нови форми, друг вид събития (превръщането им в туристически столици на базата на тематични прояви). Пример в това отношение са 12-те кулинарно-винени маршрути.