Обявени свободни работни места в област Силистра към 16 септември 2019 г.

16/9/2019
 
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
1 оператор, преса – средно образование
1 оператор в командна зала – средно образование
1 сладкар – средно образование
15 машинни оператори, производство на каучукови изделия – средно образование
1 обслужващ работник, промишлено производство, средно образование
1 продавач, улична сергия – средно образование
1 водач, селскостопански машини – средно образование - кат. Ткт
1 пласьор на стоки, средно образование, кат.B
4 работници, сглобяване на детайли, средно образование
1 механик, машинни инструменти, средно образование
1 пласьор, стоки, средно образование
3 продавач– консултанти, средно образование
1 електромонтьор, средно образование
1 монтажници на промишлено оборудване, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, средно, кат. CE
1 работник, изолация –средно образование
3  миячи, превозни средства, основно образование
17 шивачи, средно образование
2 работници, изолация, средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
15 изпълнителя – средно образование
15 работници– поддръжка – без изисквания за заемане
1 продавач – павилион, без изисквания за наемане,
1 барман, без изисквания за заемане,
1 камериер/камериерка в хотел, без изисквания за заемане
2 общи работници, без изисквания за заемане
1продавач-консултанти, без изисквания за заемане
2 общи работници в строителство на сгради, без изисквания за заемане
1 спортен инструктор, без изисквания за заемане;
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
- Заетост без обучение:
1 детегледачка – средно образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
6 администратори, хотел, средно образование, английски език, компютърна грамотност
16 сервитьори, средно образование, английски език
 
*Работните места са за к.к. по Черноморието
1 деловодител –средно/висше образование
5 общи работници, без изисквания
2 готвачи, средно образование
1 помощник готвач, основно образование
1 сервитьор, средно образование
2 работници, производство на млечни продукти, основно образование
1 хигиенист, основно образование
3 лаборанти, средно образование, компютърна грамотност
3 преводачи, средно/ висше образование, англ. език, немски език, руски език, компютърна грамотност
3 шофьори на тежкотоварни автомобили, основно/ средно образование, кат. СЕ
5 оператори на машини, средно образование, компютърна грамотност
2 общи работници, основно/ средно образование
10 сервитьори, средно образование, английски език
10 рецепционисти, средно образование, английски език
10 готвачи, средно образование, английски език
10 камериерки, средно образование, английски език
4 лекари за спешна помощ, висше образование, „Медицина”
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 работник, товаро-разтоварна дейност - без изисквания 
2 продавачи- консултанти, без изисквания
1 дограмаджия, основно образование
1 работник зареждане на рафтове, без изисквания
1 обслужващ бензиностанция, без изисквания
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
2 монтажници, електрооборудване, няма изискване за заемане, двусменен режим на работа;
1 заварчик, средно образование, обекти на работа в страната;
6 работници, сглобяване на детайли, основно образование, обекти на работа в страната;
1 библиотекар, висше образование, библиотечно – информационни науки и архивистика;
4 шивачки, без образование, желателно е предишен опит
4 оператори  производствена линия., за лица с ТЕЛК , средно обр. –техник, механик, ел.техник анг. език говоримо -A1, компютърна грамотност, опит по специалността– 1 год
5 готвачи, средно образование, английски език говоримо – B1
5 камериери, средно образование, английски език говоримо – B1
5 рецепционисти, средно образование, английски език говоримо – B1
5 сервитьори, средно образование, английски език говоримо – B1
1 лекар, висше образование, специалност-медицина
2 продавачи -  основно образование/ двусменен режим на работа
1 старши учител,  начален етап на основното образование -  висше / предучилищна педагогика
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 букмейкър – без изискване за образование
1 технически секретар -  средно образование
 
 
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.