Поздравление на областния управител на област Силистра за първия учебен ден от новата учебна година

13/9/2019
ДО
УЧИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
           Поздравявам Ви най-сърдечно с началото на новата учебна 2019-2020 година. Лятната ваканция е в историята и в спомените, а заедно с есента започват учебните занятия, притесненията, свързани с трудни уроци, и радостите при постигнати резултати в учебния процес. На преподавателите желая търпение, професионализъм и добронамереност в общуването с всеки свой възпитаник.
          На добър час на първокласниците, на които предстои дълъг поход из лабиринтите на знанието. Ползотворна година желая на зрелостниците, на които им предстои важен и отговорен избор за следващия етап от живота. Желая успех на всички, които ще усвояват преподавания материал с разум и прагматизъм, гарантиращ им сполука в бъдещето.
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ,
областен управител на област Силистра