Поздравление на областния управител на Силистра за празника на град Силистра

13/9/2019
 
ДО
 
ГРАЖДАНИТЕ И ГОСТИТЕ НА СИЛИСТРА ПО СЛУЧАЙ 14 СЕПТЕМВРИ - ПРАЗНИК НА ГРАД СИЛИСТРА
 
         Уважаеми госпожи и господа, отново е Кръстовден – един от най-големите сред 12-те велики християнски дни в календара, който повече от четвърт век е и Празник на град Силистра. По традиция на този ден сме заедно в храмовите моменти и в тържествените ритуали на местните власти. За да отдадем дължимото на нашите предци, както и на съвременниците ни, продължаващи развитието на древния град, наследник на славна за историята ни крепост.  
            Честит празник, Силистра!
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ,
областен управител на област Силистра