Приемни на институцията "Областен управител" в област Силистра

11/9/2019
Започнаха предвидените за месец септември 2019 г. приемни дни в общините от региона на институцията "Областен управител" на област Силистра. Според предварителния график  първата приемна бе в община Алфатар. Там областният управител Ивелин Статев се срещна с граждани, пожелали да му споделят лични проблеми от социално естество. По някои от тях е наложително съдействие от страна на областната администрация като представител на държавната власт. В останалите общини приемните са, както следва:
 

12 септември от 10 до 11 ч. - община Главиница
17 септември от 10 до 11 ч. - община Дулово
18 септември от 10 до 11 ч. - община Тутракан
25 септември от 10 до 11 ч. - община Ситово
26 септември от 10 до 11 ч. - община Кайнарджа

Всеки четвъртък от 10 до 12 ч. е приемната на областния управител след предварително записване.

7500 Силистра, ул. „Добруджа" №27; тел.: +359 86 818 822; факс: +359 86 818 851 e-mail: ss@ss.government.bg; web: www.silistra.government.bg