Заседание на Областна епизоотична комисия Силистра

10/9/2019
В Областна администрация Силистра под председателството на областния управител Ивелин Статев бе проведено поредно заседание на Областна  комисия по епизоотия в изпълнение на заповед от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) от м. юли т.г.
 
Разгледани въпроси:  доклад за актуалната епизоотична обстановка на територията на областта, основният извод в който е, че няма промяна в обстановката. До момента на 146 стопани от област Силистра, ликвидирали съгласно изискванията домашните си прасета заради опасност от АЧС, са изплатени общо 43 хил. лева за дезинфекция. С уговорката: преустановено е приемане на молби на други стопани, пропуснали срока – 26 август.
 
В ход е работа на служителите на ОДБХ във връзка с нерамкираните прасета в типа „заден двор“ – за умъртвяването им и насочване към екарисаж, в допълнение – съставяне на актове. Спрямо маркираните се работи според предписанията. Предстоят две проверки: първата е в периода 10-13.09. и ще бъде осъществена от инспектори от Централата; втората е от 23.09. до 3.10. и в нея ще участват ветеринари от ЕС.
 
Във връзка с предложение от директора на ТП ДЛС „Каракуз“ бе взето следното решение: „Допуска се индивидуален лов на благороден елен на територията на ДЛС „Каракуз“ в рамките на предварително сключените договори с туроператори, при извършване на гореспоменатите дейности да се спазват стриктно мерките за биосигурност и биобезопасност“.
 
Съгласно разпореждане на министъра на земеделието, храните и горите областните епизоотични комисии заседават всеки вторник – следващото заседание е на 17.09.2019 г. от 10 ч.