Обявени свободни работни места в област Силистра към 09 септември 2019 г.

9/9/2019
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап , висше обр. /  учител по музика  /
1 обслужващ работник, промишлено производство, средно образование
1 учител на деца с умствена изостаналост, висше обр. / специална педагогика, олигофренопедагогика/
3 учители, начален етап на основното образование (I-IV клас), висше образование
1 продавач, улична сергия – средно образование
1 водач, селскостопански машини – средно образование - кат. Ткт
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование /психология, право, социология/, компютърни умения / Microsoft Office/
1 пласьор на стоки, средно образование, кат.B
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование /математика /
4 работници, сглобяване на детайли, средно образование
1 механик, машинни инструменти, средно образование
1 шофьор на автобус, средно образование, кат. D
1 пласьор, стоки, средно образование
2 продавач– консултанти, средно образование
1 учител, теоретично обучение, висше образование - производство на изделия от дървесина
1 електромонтьор, средно образование
1 монтажници на промишлено оборудване, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, средно, кат. CE
3 продавач- консултанти, средно образование
3  миячи, превозни средства, основно образование
17 шивачи, средно образование
2 работници, изолация, средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 работник,зареждане на рафтове,без изисквания
1 продавач – павилион, без изисквания за наемане,
1 барман, без изисквания за заемане,
1 камериер/камериерка в хотел, без изисквания за заемане
2 общи работници, без изисквания за заемане
1продавач-консултанти, без изисквания за заемане
2 общи работници в строителство на сгради, без изисквания за заемане
1 спортен инструктор, без изисквания за заемане;
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
- Заетост без обучение:
1 фитнес инструктор, висше образование
1 разносвач на храна, основно образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
6 администратори, хотел, средно образование, английски език, компютърна грамотност
16 сервитьори, средно образование, английски език
 
*Работните места са за к.к. по Черноморието
1 учител общообразователен предмет, гимназиален етап – висше образование, „Математика, информатика
 и информационни технологии“
1 шофьор на училищен автобус – средно обр., кат. Д
2 общи работници, без изисквания
2 готвачи, средно образование
1 помощник готвач, основно образование
1 сервитьор, средно образование
2 работници, производство на млечни продукти, основно образование
1 хигиенист, основно образование
3 лаборанти, средно образование, компютърна грамотност
2 оперативни счетоводители, средно/ висше образование, компютърна грамотност
3 преводачи, средно/ висше образование, англ. език, немски език, руски език, компютърна грамотност
3 шофьори на тежкотоварни автомобили, основно/ средно образование, кат. СЕ
5 оператори на машини, средно образование, компютърна грамотност
2 общи работници, основно/ средно образование
10 сервитьори, средно образование, английски език
10 рецепционисти, средно образование, английски език
10 готвачи, средно образование, английски език
10 камериерки, средно образование, английски език
4 лекари за спешна помощ, висше образование, „Медицина”
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 възпитател,  висше педагогическо образование
 
 
- За обучение по време на работа
 
2 бармани, без изисквания
2 продавачи- консултанти, без изисквания
1 дограмаджия, основно образование
1 работници зареждане на рафтове, без изисквания
1 обслужващ бензиностанция, без изисквания
7 отговорници, спомагателни дейности, без изисквания
6 архивисти, без изисквания
7 работници, поддръжка на сгради, без изисквания
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
1 логопед, висше образование/специалност – логопед/, работно време – 2 часа
1 учител детска градина, висше образование/специалност-предучилищна педагогика/, работно време – 4 часа;
1 учител детска градина, висше образование/специалност-предучилищна педагогика/, двусменен режим на работа;
1 готвач, основно образование, проф. опит до 3 години
2 монтажници, електрооборудване, няма изискване за заемане, двусменен режим на работа;
1 заварчик, средно образование, обекти на работа в страната;
6 работници, сглобяване на детайли, основно образование, обекти на работа в страната;
1 библиотекар, висше образование, библиотечно – информационни науки и архивистика;
4 шивачки, без образование, желателно е предишен опит
4 оператори  производствена линия., за лица с ТЕЛК , средно обр. –техник, механик, ел.техник анг. език говоримо -A1, компютърна грамотност, опит по специалността– 1 год
5 готвачи, средно образование, английски език говоримо – B1
5 камериери, средно образование, английски език говоримо – B1
5 рецепционисти, средно образование, английски език говоримо – B1
5 сервитьори, средно образование, английски език говоримо – B1
1 лекар, висше образование, специалност-медицина
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.