Приемни дни на областния управител на Силистра в общините от Силистренска област през м. септември

9/9/2019
През месец септември 2019 г. ще бъдат организирани изнесени приемни дни на институцията "Областен управител на област Силистра" като представител на държавната власт в региона в общините по предварителен график, както следва:  

11 септември от 10 до 11 ч. - община Алфатар
12 септември от 10 до 11 ч. - община Главиница
17 септември от 10 до 11 ч. - община Дулово
18 септември от 10 до 11 ч. - община Тутракан
25 септември от 10 до 11 ч. - община Ситово
26 септември от 10 до 11 ч. - община Кайнарджа

Всеки четвъртък от 10 до 12 ч. е приемната на областния управител след предварително записване.

7500 Силистра, ул. „Добруджа" №27; тел.: +359 86 818 822; факс: +359 86 818 851 e-mail: ss@ss.government.bg; web: www.silistra.government.bg