Поздравление на областния управител на Силистра за Деня на Съединението

5/9/2019
 
Честит празник!
Уважаеми съграждани от област Силистра, по традиция в първите дни на м. септември отбелязваме забележителното събитие - Съединението на България от 1885 г. Това историческо дело, което е повод да се чувстваме горди и достойни, е резултат от усилията и действията само на нас, българите. Половин век по-късно то има своето продължение в подписването на Крайовския договор (7.09.1940 г.), постигнал повторното ни обединение – мирното възвръщане на Южна Добруджа към Отечеството.
 
Ивелин Статев,
областен управител на област Силистра