Спортно училище "Дръстър" откри новата 2019-2020 учебна година

2/9/2019
1 септември 2019 г. Първи учебен ден от новата учебна 2019-2020 година в Спортно училище „Дръстър“ в град Силистра – единствено по рода си в Крайдунавска Добруджа. Директорът на училището с начален брой 165 (в 7 спорта) от 5-и до 12-и клас Веселин Суров произнесе встъпителна реч, а поздравления поднесоха Стоян Бонев – заместник-областен управител на област Силистра, д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра и Ваня Игнатова от името на РУО на МОН. Поздравление от балет "Аксел" с р-л Адриана Мумджиева.
 
Спортното училище в крайдунавския град е единственото сред спортните училища в страната, което тази година работи по програмата „Иновативни училища“, както и по проекта „Подкрепа за успех“. В момента вървят ремонтни дейности, вкл. на покрива, а някои от стаите също са преминали през обновление.