Предстои приемна на Областна администрация Силистра в село Кайнарджа

26/8/2019
На 28 август от 10-11 ч.) в община Кайнарджа е последната за месеца открита приемна за граждани на Областна администрация Силистра. Всеки четвъртък областният управител има приемен ден в кабинета си в Областна администрация Силистра - ул. "Добруджа" 27, след предварително записване (тел.: 086 818-822; 818-818, e-mail: ss@ss.government.bg). Основните функции и пълномощия на областния управител като представител за региона на държавната власт могат да бъдат разгледани на сайта на Областна администрация.
 
Миналата седмица заместник-областният управител Илиян Великов даде приемна в село Ситово - център на едноименната община. Той проведе среща и с представители на местното самоуправление. От направения преглед на актуалните проблеми прави впечатление необходимостта от работна ръка за някои селскостопански дейности. Коментиран бе и местният поминък като дейности, с които са ангажирани жителите на селата в общината, вкл. и темата за тютюна, на който отминава времето и се търсят заместители, за да има доходи за населението.
 
Посетена бе и мандра "Ситово", осигуряваща работа на 320 души - предимно млади хора от различни населени места  - Силистра, Искра, Ситово и др. Местната селскостопанска гимназия единствена в региона дава занаят на младите хора в сферата на млекопреработката.