Обявени свободни работни места в област Силистра към 26 август 2019 г.

26/8/2019
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
1 старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование /психология, право, социология/, компютърни умения / Microsoft Office/
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование /английски език/, компютърни умения / Microsoft Office/
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование /английски език/ , компютърни умения / Microsoft Office/
1 пласьор на стоки, средно образование, кат.B
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование /математика /
1 шофьор на автобус, среднообр., кат.D
1 чистач- хигиенист, средно образование
1 работник, сглобяване на детайли, средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше образование /математика, информатика и физика/, компютърни умения / Microsoft Office/
1 учител ЦОУД,  начален етап на основното образование (I-IV клас), висше образование /НУП/, компютърни умения / Microsoft Office/
1 учител ЦОУД, прогимназиален етап, висше образование /български език и литература/, компютърни умения / Microsoft Office/
1 общ работник, основно образование
1 учител в детска градина, висше обр.
1 механик, машинни инструменти, средно образование
2 учители, теоретично обучение, висше /автотранспортна техника/
1 учител подготвителна група, висше образование /ПП/
1 шофьор на автобус, средно образование, кат. D
1 учител, практическо обучение, висше образование/транспортни услуги, кат. B
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше образование/български език и английски език, компютърни умения със счетоводни продукти и Microsoft Office
1 пласьор, стоки, средно образование
1 пакетировач, средно образование
1 продавач– консултант, средно образование
1 учител, теоретично обучение, висше образование - производство на изделия от дървесина
1 електромонтьор, средно образование
2 монтажници на промишлено оборудване, средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, средно, кат. CE
18 готвачи, средно образование, английски ез. - В1, круизно плаване
9 сервитьори, средно образование, английски ез. - В1, круизно плаване
2 обслужващи магазини – средно образование
3 продавач- консултанти, средно образование
3  миячи, превозни средства, основно образование
16 шивачи, средно образование
1 машинен оператор, производство на каучукови изделия, средно образование, добри компютърни умения
3 работници, изолация, средно образование
2 общи  работници, основно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше обр. - математика, информационни технологии и физика
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 барман, без изисквания за заемане,
2 машинни оператори на металообработващи машини, без изисквания за заемане,
1 камериер/камериерка в хотел, без изисквания за заемане
2 общи работници, без изисквания за заемане
2 продавач-консултанти, без изисквания за заемане
2 общи работници в строителство на сгради, без изисквания за заемане
1 спортен инструктор, без изисквания за заемане;
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
- Заетост без обучение:
1 фитнес инструктор, висше образование
1 разносвач на храна, основно образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
6 администратори, хотел, средно образование, английски език, компютърна грамотност
16 сервитьори, средно образование, английски език
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
2 общи работници, без изисквания
2 готвачи, средно образование
1 помощник готвач, основно образование
1 сервитьор, средно образование
2 работници, производство на млечни продукти, основно образование
1 хигиенист, основно образование
3 лаборанти, средно образование, компютърна грамотност
2 оперативни счетоводители, средно/ висше образование, компютърна грамотност
3 преводачи, средно/ висше образование, англ. език, немски език, руски език, компютърна грамотност
3 шофьори на тежкотоварни автомобили, основно/ средно образование, кат. СЕ
5 оператори на машини, средно образование, компютърна грамотност
2 общи работници, основно/ средно образование
10 сервитьори, средно образование, английски език
10 рецепционисти, средно образование, английски език
10 готвачи, средно образование, английски език
10 камериерки, средно образование, английски език
4 лекари за спешна помощ, висше образование, „Медицина”
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 възпитател – висше педагогическо образование
 
 
- За обучение по време на работа
 
2 бармани, без изисквания
2 продавачи- консултанти, без изисквания
1 дограмаджия, основно образование
4 работници зареждане на рафтове, без изисквания
1 обслужващ бензиностанция, без изисквания
7 отговорници, спомагателни дейности, без изисквания
6 архивисти, без изисквания
7 работници, поддръжка на сгради, без изисквания
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
1 касиер, основно образование
1 учител, общообразователен предмет в гимназиален клас, висше педагогическо образование, специалност „Информатика и компютърни науки“, не е необходим професионален опит
1 учител, общообразователен предмет в гимназиален класс, висше педагогическо образование, специалност „Математика“, не е необходим професионален опит
1 учител, общообразователен предмет в прогимназиален класс, висше педагогическо образование, специалност „Български език и литература“, не е необходим професионален опит
2 търговски сътрудници, средно образование, компютърна грамотност
6 продавачи, разносна търговия, средно образование, работно място – гр.Радомир, предлага квартира
4 шивачки, без образование, желателно е предишен опит
1 продавач-консултант, средно образование                                              
4 оператори, дърводелски машини, основно образование
1 тракторист, основно/средно образование
4 оператори  производствена линия., за лица с ТЕЛК , средно обр. –техник, механик, ел.техник анг. език говоримо -A1, компютърна грамотност, опит по специалността– 1 год
5 готвачи, средно образование, английски език говоримо – B1
5 камериери, средно образование, английски език говоримо – B1
5 рецепционисти, средно образование, английски език говоримо – B1
5 сервитьори, средно образование, английски език говоримо – B1
1 продавач-консултант, основно образование
1 лекар, висше образование „Медицина“
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа:
 
1 майстор, производство на хлебни изделия, няма изиквания за заемане на длъжността.
 
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.