Дигитална карта напътства и информира доброволците в кампанията „Да изчистим България заедно“

22/8/2019
Зелената карта на най-мащабната доброволческа инициатива у нас – „Да изчистим България заедно“, ще се превърне в пръв помощник и виртуален пътеводител на всички пазители на околната среда и посланици на добрия пример. За първи път платформата, разработена от ЕСРИ България, предлага нови функции, които ще улеснят организаторите на акции в деня на голямото чистене на 14 септември и ще им помогне с откриването на нови доброволци и обединяването им в отбор от съмишленици.  Участниците в инициативата вече могат да маркират местата, на които ще организират акция по почистване или облагородяване.
 
Дигиталната карта е активна на сайта на кампанията, като всеки, който желае да се включи в инициативата, има възможността да маркира място, на което ще организира акция по почистване или облагородяване. При създаване на акция за конкретна точка в страната, картата автоматично геолокализира съответното място. Всяка маркирана точка на картата притежава и индивидуален линк, който ще може да се споделя в онлайн пространството и социалните мрежи с цел по-мащабна и прецизна информираност.
 
Новост при създаването на акция е и ясното и точно определяне на дейностите, които ще се извършват в зависимост от избраната от организатора локация – почистване, възстановяване на амортизирани пейки или табели, боядисване на огради и съоръжения и т.н. По този начин, детайлна информация ще достига много по-лесно до общността в съответния регион и това ще спомогне за по-бързото и лесно събиране на необходимия брой доброволци и участници в конкретната акция.
 
Рекордните резултати и увеличаващата се активност, които „Да изчистим България заедно“ отбелязва с всяка следваща година, стоят в основата на разширения обхват на инициативата през 2019. Под мотото „Да дадем добър пример“ деветото издание на кампанията, съвместно със Zero Waste Sofia, за първи път ще акцентира и на чешмите на България – онези животворни извори, носители на вековни традиции и легенди, които и до днес са неизменна част от живота на българите.
 
На територията на страната има хиляди чешми, които имат нужда от почистване или облагородяване, а от днес доброволците в голямото чистене ще могат да ги маркират на картата, за да възвърнат с общи усилия приветливия им външен вид.
 
Освен да бъдат маркирани нови акции за почистване, залесяване или облагородяване, платформата разполага и с допълнителна функция - за присъединяване на доброволците към вече създадени акции на територията на страната. По този начин всеки, който желае да даде добър пример на 14 септември, но няма информация за местата, на които ще се провеждат доброволчески инициативи, ще може да се информира своевременно и да избере удобна за него локация и дейност, в която да се включи.
 
Списък на замърсени зони и места на териториите на общините от област Силистра, които ще бъдат почиствани според предварителните намерения по списъци по общини (по актуална за момента информация).
 
Силистра: Крепост „Меджиди табия“; Местност „Орехова гора“; Местност „Чатал чешма“; Местност „Градината“; Поречието на р. Дунав в границите на населеното место. Към момента все още то е улеснено от сравнително ниските нива на реката. Друга възможност за включване на доброволците е да ремонтират и наличните в тези райони кошове за отпадъци, пейки и маси и почистят гравитачните чешми в тези райони.
 
Тутракан: Площад „21-ви септември“ – парк „Придунавски“ – пристанище; Парк „Христо Ботев“ – зелена площ ул. „Беласица“; Парк „Славянка“ – ул. „Бенковски“ – ул. „Ана Вентура“; Възходи – зелена площ – боровата гора до автогарата; Борова гора до градски стадион – площад „21-ви септември“; Парк „Васил Левски“ – зелена площ; Площад „Н. Вапцаров“ – ул. „Одеса“ – зелена площ – площад „Ст. Караджа“; Парк „Добри Чинтулов“.
 
Дулово: Централен парк;; Южен парк; Стадионът и около него; Болница; Училища; Централни части на града; Местност „Чешмичката“; Местност „Жажда“; Детските площадки на града и селата; Централните части по населени места; Парковете, вкл. гробищните, по населени места; Училища по населени места; Детски градини по населени места.
 
Главиница: прилежащите територии на блатото в с. Малък Преславец; Местността „Горски кът“ – гр. Главиница; Озеленяване и залесяване на обществени зелени площи.
 
Алфатар: Градски парк гр. Алфатар; Местност „Бубата гр. Алфатар”; с. Алеково - Входовете на селото; Район на гравитачна чешма; с. Бистра - Район на гравитачна чешма; с. Васил Левски - Зелените площи за обществено ползване; с. Кутловица- Местност „Крушака” с. Цар Асен - Зелените площи за обществено ползване; с. Чуковец - Местност „Челебии”.
 
Кайнарджа: Всички терени в централната част на населените места в общината.
 
Ситово: Зоните около обществените сгради, паркове, площади, централни улици  в населените места; Околностите на открит канал преминаващ през селата Ситово и Попина; Гробищни паркове; Полезащитен горски пояс между селата Любен и Добротица; Отбивка на път III-2016 на изхода от с. Добротица в посока Ситово; Около гравитачни чешми по населените места; Борова горичка и парк в края на с. Искра; Други, установени в последствие.
 
„Да изчистим България заедно“ стартира национален конкурс за детско творчество под мотото „Добрият пример“. До 5 септември деца от цялата страна ще могат да влагат таланта и въображението си в изработката на плакати за участие в деня на голямото чистене По повод деветото издание на най-мащабната доброволческа инициатива у нас - „Да изчистим България заедно, bTV Media Group организира национален детски конкурс за плакат на тема „Добрият пример“.
 
Той стартира на 9 август и има за цел да мотивира най-малките да творят в името на една по-чиста и красива природа. Участие в конкурса могат да вземат всички деца до 13-годишна възраст (включително), като изработят плакат, с който призовават хората в дадено населено място (град, село, квартал, междублоково пространство, парк, местност и т.н.) да дадат добър пример, като се включат в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 14 септември. Още условия и начин на кандидатстване на http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00018EEA?OpenDocument.