Информация за област Силистра относно кампанията "Да изчистим България заедно"

13/8/2019
На 14 септември т.г. стотици хиляди доброволци в България ще дадат старт на Световния ден на почистването. Миналата година в инициативата участваха 159 държави и 36 млн. души от всички краища на света. От началото досега „Да изчистим България заедно“ е получила подкрепата на над 2 млн. доброволци от цялата страна, като за изминалите 8 кампании са събрани близо 90 хил. тона отпадъци.
 
Списък на замърсени зони и места на териториите на общините от област Силистра, които ще бъдат почиствани според предварителните намерения по списъци по общини
 
Силистра: Крепост „Меджиди табия“; Местност „Орехова гора“; Местност „Чатал чешма“; Местност „Градината“; Поречието на р. Дунав в границите на населеното место. Към момента все още то е улеснено от сравнително ниските нива на реката. Друга възможност за включване на доброволците е да ремонтират и наличните в тези райони кошове за отпадъци, пейки и маси и почистят гравитачните чешми в тези райони.
 
Тутракан: Площад „21-ви септември“ – парк „Придунавски“ – пристанище; Парк „Христо Ботев“ – зелена площ ул. „Беласица“; Парк „Славянка“ – ул. „Бенковски“ – ул. „Ана Вентура“; Възходи – зелена площ – боровата гора до автогарата; Борова гора до градски стадион – площад „21-ви септември“; Парк „Васил Левски“ – зелена площ; Площад „Н. Вапцаров“ – ул. „Одеса“ – зелена площ – площад „Ст. Караджа“; Парк „Добри Чинтулов“.
 
Дулово: Централен парк;; Южен парк; Стадионът и около него; Болница; Училища; Централни части на града; Местност „Чешмичката“; Местност „Жажда“; Детските площадки на града и селата; Централните части по населени места; Парковете, вкл. гробищните, по населени места; Училища по населени места; Детски градини по населени места.
 
Главиница: прилежащите територии на блатото в с. Малък Преславец; Местността „Горски кът“ – гр. Главиница; Озеленяване и залесяване на обществени зелени площи.
Алфатар: Градски парк гр. Алфатар; Местност „Бубата гр. Алфатар”; с. Алеково - Входовете на селото; Район на гравитачна чешма; с. Бистра - Район на гравитачна чешма; с. Васил Левски - Зелените площи за обществено ползване; с. Кутловица- Местност „Крушака” с. Цар Асен - Зелените площи за обществено ползване; с. Чуковец - Местност „Челебии”.
 
Кайнарджа: Всички терени в централната част на населените места в общината.
 
Ситово: Зоните около обществените сгради, паркове, площади, централни улици  в населените места; Околностите на открит канал преминаващ през селата Ситово и Попина; Гробищни паркове; Полезащитен горски пояс между селата Любен и Добротица; Отбивка на път III-2016 на изхода от с. Добротица в посока Ситово; Около гравитачни чешми по населените места; Борова горичка и парк в края на с. Искра; Други, установени в последствие.
 
„Да изчистим България заедно“ стартира национален конкурс за детско творчество под мотото „Добрият пример“. До 5 септември деца от цялата страна ще могат да влагат таланта и въображението си в изработката на плакати за участие в деня на голямото чистене По повод деветото издание на най-мащабната доброволческа инициатива у нас - „Да изчистим България заедно, bTV Media Group организира национален детски конкурс за плакат на тема „Добрият пример“.
 
Той стартира на 9 август и има за цел да мотивира най-малките да творят в името на една по-чиста и красива природа. Участие в конкурса могат да вземат всички деца до 13-годишна възраст (включително), като изработят плакат, с който призовават хората в дадено населено място (град, село, квартал, междублоково пространство, парк, местност и т.н.) да дадат добър пример, като се включат в кампанията „Да изчистим България заедно“ на 14 септември. Още условия и начин на кандидатстване на http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT00018EEA?OpenDocument.