Приемни дни на Областна администрация Силистра в общините от областта

13/8/2019
През месец август 2019 г. по предварителен график със заповед на областния управител Ивелин Статев са организирани изнесени приемни дни на представители на Областна администрация в общините. Тези дни заместник-областният управител Илиян Великов бе в град Дулово, а заместник-областният управител Стоян Бонев – в община Главиница. В по-големия добруджански град, който е център на общината с най-много населени места в областта, бяха поставени теми от земеделските среди във връзка с реализацията и цената на земеделската продукция – на база на събраното при жътвата жито, както и на основа на очакванията за реколта от слънчоглед и царевица.
 
В най-младия град на областта, който също е център на община, срещите бяха в селата Листец и Зарица. Разгледани са въпроси от социален характер. Част от тях са свързани с възможността за провеждане на общоселски тържества на обществени места (зали за ритуали). Други – с местния поминък, след като отглеждането на тютюн вече не е приоритет за повечето семейства – примерно в Листец в миналото сумарно е имало 1 000 дка насаждения, а днес са не повече от 50 дка, при това има проблем със заплащането.
 
Социално изражение в същото село има и въпросът за разширяването на гробищния парк, защото заделеният за целта парцел е на привършване. По някои от темите представителите на Областна администрация ще направят съответните проверки и ще върнат информация, която да е в помощ на адресатите. Предложено бе също в селата Вълкан и Листец да има с дежурства медицинска сестра. Работна среща бе проведена и със секретаря на община Главиница Ашкън Салим.
 
Следващите приемни дни са, както следва: 14 август (10-11 ч.) в община Алфатар; 20 август (10-11 ч.) – община Тутракан; 22 август (10-11 ч.) – община Ситово; 28 август (10-11 ч.) – община Кайнарджа.