Поздравление за Курбан байрам

12/8/2019
 
ДО
МЮДДЕСИР МЕХМЕД - РАЙОНЕН МЮФТИЯ,
и МЮСЮЛМАНИТЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
Уважаеми г-жи и господа, представители на мюсюлманското вероизповедание в област Силистра, в разгара на лятото Вие празнувате Курбан байрям! С молитва в храма, с жертвен ритуал вкъщи, със срещи между роднини и приятели. В дните на празника ще се редят думи за почит и уважение, както повелява традицията. В него ще се впише и приетата за задължителна благотворителност – така ще имат всички на трапезата достатъчно, за да почувстват у дома си тържеството на духа.
 
ИВЕЛИН СТАТЕВ,
областен управител на област Силистра
М. август 2019 г.