Областна епизоотична комисия Силистра обсъди актуалната обстановка във връзка с АЧС в областта

8/8/2019
В Областна администрация бе проведено поредното заседание на Областна епизоотична комисия Силистра, свикано от областния управител Ивелин Статев. Обсъдена бе актуалната за момента ситуация в областта, както и конкретни заповеди за изпълнение на територията на Ловно стопанство „Каракуз“ по повод АЧС.
 
Картината в момента в областта, описана по информация от ОДБХ Силистра: до този петък на територията на свинекомплекса в село Попина приключват всички дейности по ликвидиране на проблема във връзка с регистрирания там вирус – евтанизирани и загробени са 22 095 прасета и фуражът за тях, унищожени са лекарствата, предстои дезинфекция. Остава охранителният пост пред самия комплекс. Продължават дейностите в село Втерен – за евтанизиране са още 4 000 прасета (с други  около 4 000 е приключено до снощи), като е предвидено проблемът да бъде решен до неделя.
 
На екарисаж са пратени 300 кг конфискувани от граждани хранителни продукти от свински произход. Както е известно, служители на ОДБХ дежурят на ГКПП. В 20-километровата зона в общините Силистра, Ситово и Главиница предстои евтанизиране на нерегистрираните прасета. В т.нар. заден двор са останали за доброволно консервиране 151 прасета от списъка на маркираните.
 
Регистриран е нов случай, този път с диво прасе в село Осен. Наблюдава се и проблемът в село Черногор с малко стопанство на местен жител, който е имал издадени 5 наказателни постановления по Закона за ветеринарно-медицинската дейност, по които си е платил глобите, но е забранено да бъдат извеждани животните извън територията, на която ги отглеждат.
 
Комисията утвърди серия от мерки с цел снабдяване на местното население с дърва за огрев и снабдяване с дървесина на дървопреработващите фирми (при спазване стриктно на мерките за биосигурност) само от държавни и от общински структури, и от фирми, имащи сключен договор за дърводобив, ще продължат дейностите по дърводобив и транспорт на дървесината на територията на ДГС Силистра, ДГС Тутракан и ДЛС „Каракуз“, чиито директори по препоръка на МЗХГ влизат в състава на Областна епизоотична комисия, следващото заседание на която е на 15 август от 13 ч. в Областна администрация Силистра.
 
Забранява се допускането на индивидуални посещения в горските територии е цел събиране на отпадъчна дървесина. Директорите на трите стопанства ще осъществяват контрол по изпълнение на дейностите по дърводобив и транспорт на дървесина и по спазване на мерките за биосигурност, изготвени от ОДБХ.