Обявени свободни работни места в област Силистра към 29 юли 2019 г.

29/7/2019
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
1 готвач – средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
1 шофьор, автобус – средно образование, кат. D
1 учител, теоретично обучение – висше образование - производство на изделия от дървесина
1 електромонтьор – средно образование
1 пиколо – средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, висше обр. /български език и литература/, работа с компютър
1 шофьор, товарен автомобил (международни превози)- средно обр., кат. СЕ
3 монтажници, промишлено оборудване – средно образование
1 машинен оператор, производство на картонени изделия – средно образование
2 заварчици –средно образование
1 учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), висше образование
1 учител, подготвителна група, висше образование - ПП
1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, висше обр. - математика, физика и изобразително изкуство
1 шлосер – основно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, средно, кат. CE
20  готвачи – средно образование , английски ез. - В1, круизно плаване
10 сервитьори – средно образование, английски ез. - В1, круизно плаване
2 обслужващи магазин – средно образование
2 продавачи консултанти – средно образование
3  миячи, превозни средства – основно образование
20 шивачи – средно образование
1 машинен оператор, производство на каучукови изделия
4 работници, изолация – средно образование
1 гладач – средно образование
2 крупиета – средно образование
2 общи  работници – основно образование
1 машинист на еднокофов багер – основно образование – кат. B, C, CE
1 работник, кухня – основно образование
1 сервитьор - средно образование
1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - Висше - Математика, Информационни технологии и физика
1 продавач консултант – средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
2 работници, сглобяване на детайли – без изисквания за заемане
2 машинни оператори, металообработващи машини - без изисквания за заемане
1 камериер/камериерка, хотел - без изисквания за заемане
2 общи работници - без изисквания за заемане
5 продавачи, улична сергия - без изисквания за заемане
5 продавач-консултанти - без изисквания за заемане
3 общи работници, строителство на сгради - без изисквания за заемане
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект BG05M90PO01-1.005-0001 “Обучения и заетост за младите хора”, Компонент 2 на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
- Заетост без обучение:
 
1 монтьор, текстилно оборудване, основно образование
1 фитнес инструктор – висше образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
6 администратори, хотел – средно образование, английски език, компютърна грамотност
16 сервитьори – средно образование, английски език
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
10 сервитьори – средно образование, английски език
10 рецепционисти - средно образование, английски език
10 готвачи - средно образование, английски език
10 камериерки - средно образование, английски език
4 лекари за спешна помощ – висше образование, „Медицина”
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 обслужващ бензиностанция – без изисквания
7 отговорници, спомагателни дейности – без изисквания
6 архивисти – без изисквания
7 работници, поддръжка на сгради – без изисквания
1 машинен оператор пресоване на пластмаси – основно образование
1 барман – средно образование
1 работник, поддръжка – основно образование
1 мияч, превозни средства – основно образование
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
1 търговски консултант  - средно образование и компютърна грамотност
4 оператори, дърводелски машини – основно образование
1 тракторист – основно, средно образование
1 работник, сглобяване на детайли – средно образование
1 продавач-консултант - основно образование и основни компютърни компетентности
2 готвачи – средно образование, професионален опит като готвач
4 оператори, производствена линия – лица с ТЕЛК, средно образование – (техник, механик, ел.техник). английски език говоримо A1, компютърна грамотност, опит по специалността – 1 год.
5 готвачи – средно образование, английски език говоримо – B1
5 камериери – средно образование, английски език говоримо – B1
5 рецепционисти – средно образование, английски език говоримо – B1
5 сервитьори – средно образование, английски език говоримо – B1
1 продавач-консултант – основно образование
2 оператори, производствена линия – основно образование
3 машинни оператори, обработка на метални изделия – средно образование, двусменен режим на работа
1 лекар – висше образование „Медицина“
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа:
1 майстор, производство на хлебни изделия – няма изисквания за заемане на длъжността.
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.