Събитие по Комуникационната стратегия в село Голеш

7/6/2019
В Село Голеш, община Кайнарджа, бе проведено второто събитие в областта за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от холокоста. То е във връзка с изпълнение на Работна програма 2019 – дейност 2 в приоритет 2 от Комуникационна стратегия на Република България за ЕС.
 
Поредицата от културно-информационни събития са организирани по предварителен график и с домакинството на различни читалища в общините Силистра, Тутракан, Главиница, Кайнарджа и Ситово. В тях е включена кратка мултимедийна презентация за историческите събития, свързани със спасението преди 76 години на българските евреи по време на Втората световна война, придружена с текст по темата, представящ акцията, както и исторически преглед за евреите в Европа и конкретно в България, вкл. и в Силистра.
 
По сценарий на домакините с различни форми – изложби, рецитали и художествено-творчески изпълнения на самодейци се развиват и останалите теми в Инициативата. В случая в село Голеш имаше освен презентацията и програма на Танцов състав с ръководители Снежана и Николай Николови, представила композиции на характерни български и турски танци, както и на модерни.
 
Събитията от Инициативата продължават следващата седмица – на 11 юни в Силистра с домакинството на НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ и на 13 юни в град Тутракан – НЧ „Н. Й. Вапцаров“. По-нататък домакини са град Главиница – НЧ „Христо Ботев“, село Ситово – НЧ „Христо Смирненски“, и НЧ „Доростол“ – град Силистра (28 юни с програма в Дунавски парк, посветена на Международен ден на р. Дунав). Да припомним, че на 31 май първи в начинанието бе НЧ „Просвета“ в село Проф. Иширково.