В област Силистра започнаха събития по Комуникационна стратегия на РБ в ЕС - работна програма 2019

5/6/2019
В област Силистра със съдействието на Областна администрация започнаха събития в изпълнение на решение на Министерски съвет от 22 февруари т.г., одобрила Работна програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейски съюз. В нея са включени за изпълнение от Областните администрации две дейности в рамките на т.нар. Приоритет 2: „ЖИВОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ЕВРОПА: ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ –КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ И ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ, ПРИНОСЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ“.
 
Дейност 1 включва „Събития за популяризирането на европейското културно многообразие (през м. юни и м. ноември 2019 г.)“, които в Крайдунавска Добруджа ще бъдат проведени от Регионален исторически музей Силистра (Изложбата „Всяко начало е мъчно – строители на съвременна европейска Силистра“), от Регионална библиотека „Партений Павлович“ Силистра („Хоризонти вчера – хоризонти днес. 60 години организирана експертно-консултантска дейност на Регионална библиотека „Партений Павлович” в област Силистра” – юбилейна регионална конференция), от Художествена галерия Силистра (изложба „Многообразието в добруджанския пейзаж“) и от Студентска лаборатория при Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ - изложба за представяне на силистренци и чужденци, допринесли за европейското развитие на Силистренския край.
 
В Дейност 2 е предвидено „Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата, в това число и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от Холокоста. Събитията са в 7 читалища в област Силистра – в областния град (28 юни), в град Тутракан (13 юни), в град Главиница (19 юни), както още в селата Проф. Иширково (премина на 31 май), община Силистра; Голеш, община Кайнарджа (6 юни); и в Ситово (25 юни). Събитията са съпътствани с изложби – на книги и рисунки, с рецитали, концерти и др. подходящи за случая и темата художествено-творчески моменти.