Празник за Ден на детето в село Проф. Иширково заедно с дейност по Комуникационна стратегия на РБ в ЕС

4/6/2019
В салона на Народно читалище „Просвета“ в село Проф. Иширково заедно с Обединено училище „Св. Климент Охридски“ бе проведен празник, посветен на 1 юни – Международен ден на детето, посветен и на края на учебната 2018-2019 г. В проведеното своеобразно тържество на духа децата от училището – представители на различни етноси и възрастови групи, както и самодейците от читалището показаха богата музикално-танцова и патриотична програма.
 
В него бе вписано събитие на Областна администрация Силистра, представена от заместник-областния управител Стоян Бонев. То е във връзка с решение на МС № 95 от 22 февруари 2019 година, одобрило Работната програма за 2019 г. на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС. В нея са включени за изпълнение от Областните администрации две дейности в рамките на Приоритет 2: „Живото културно наследство на Европа: европейски съюз – културно многообразие и етническа толерантност, приносът на Република България към европейските ценности“.
 
На практика събитието бе реализация на една от т.нар. дейност 2 в област Силистра на тема „Провеждане на комуникационни инициативи за представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата, в това число и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от холокоста“. Г-н Бонев поздрави участниците в празника и даде ход на презентация за холокоста, вкл. и за представяне на обект в Силистра ,свързан с един от най-известните равин в света – Елиезер Папо, спасил Силистра от смъртоносна болест преди близо 200 години.
 
Известни са и датите на други подобни събития в област Силистра, партньори на които са читалища в различни общини: на 6 юни от 15 ч. в НЧ „Родина“ – село Голеш, община Кайнарджа; на 11 юни в НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Силистра; на 25 юни в НЧ „Христо Смирненски“ – село Ситово; на 28 юни – концерт „Песни за реката и морето“ в чест на Международен ден на река Дунав – река на приятелството между народите, както още през месеца в две други населени места – в град Тутракан – НЧ „Никола Й. Вапцаров“ и в град Главиница – НЧ „Христо Ботев“.