Русенският университет проведе във Филиал Силистра Ден на отворени врати

18/4/2019
„Ден на отворени врати“ проведе на 18 април Филиал Силистрa на Русенски университет „Ангел Кънчев” по покана на своя директор доц. д-р Валентин Стоянов. В присъствието на десетки студенти, вкл. гости от Русе и Разград, бе откриването, последвано от посещение на щандовете на участниците в проявата, на изложбата с експонати в конкурсите на традиционните „Майски празници“ и на Борса за добри педагогически практики. Отчетени бяха резултатите от състезания, имаше и награждаване на победителите.
 
Академичното ръководство на Русенски университет „Ангел Кънчев”, представено от проф. д-р Диана Антонова, проведе работна среща  с екипа на областния управител Ивелин Статев, с представители на РУО на МОН Силистра и на образователните институции в областния град и в региона, както и на гости от лицеи в Румъния – окръг Констанца.
 
От предварителната програма единствено срещата с представителите на бизнеса от Силистра и региона не бе проведена по организационни причини и остана за друг път. Подобна имаше преди една година с домакинството на Областна администрация и с участието на ректорското ръководство.
 
Три от предвидените училища в областта подписаха декларация за сътрудничество с Русенски университет и това стана в присъствието на старши експерта от РУО на МОН Ваня Игнатова, като уговорката е и останалите 18 да се включат в инициативата. Според зам.-ректор Антонова, обучението в РУ е в мултипрофилен вариант, какъвто предлагат само още два ВУЗ-а в България – по един в София и в Пловдив, при това в учебни заведения с висока рейтингова оценка.
 
В РУ е възможно да се ползват образователни възможности по обмен „Еразъм“ в 65 университета по света, вкл. в Китай. Споделеното бе повод за областния управител Статев да приветства участниците в начинанието, защото разширяването на общуването е единствен начин да се направи усилие в името на задържането на млади хора в нашия край. Така те ще получат достойно образование, престижна диплома и ще могат да се реализират близо до семействата си.
 
При това е известно, че в региона има недостиг по отношение на кадри в икономиката и в образователната система. Като допълнителен елемент бе подчертана необходимостта от сътрудничество с близките области в Република Румъния, вкл. в обучението по английски език.
 
При набрани 10-12 студенти е възможно откриване в Силистра на нови специалности, сред които и технически, както и в сферата на компютърните системи. Възможност е и проектът „Студентски практики“, чието трето издание предстои.  Той е един от успешните проекти на Министерството на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 
 
В РУ, вкл. във Филиал Силистра, се набляга на условието след втори курс студентът да се ориентира към институции или фирми, в които да се реализира в бъдеще време, за да се опознае предварително с ръководството и работещите в тях.