Обявени свободни работни места в област Силистра към 01 април 2019 г.

29/3/2019
 
Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/
 
2 администратори в хотел – средно обр., английски и немски език
2 работници в кухня – средно обр.
1 помощник – готвач – средно образование
9 сервитьори – средно образование
2 обслужващи, бюфет/ лавка – основно образование
5 работници кухня – основно образование
7 камериери/ камериерки, хотел – основно образование
2 общи работници – основно образовние
4 готвачи – средно образование
2 сладкари – средно образование
4 помощник – готвачи – средно образование
4 бармани – средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
1 заварчик – средно образование
2 бояджии, промишлени изделия – средно образование
3 машинни оператори, металообработващи машини – средно образование
1 водопроводчик ( външно водоснабдяване и канализация  ) – средно образование
3 зидаромазачи – средно образование
2 кофражисти – средно образование
4 шивачи – средно образование
1 крояч, текстил – средно образование
1 шофьор, товарен автомобил – средно образование, кат. СЕ
1 деловодител –средно образование
1 продавачи консултанти – средно образование
1 сервитьор –средно образование
1 готвач – средно образование
1 общ работник в промишлеността – средно образование
2 производители на млечни продукти – средно образование
1 продавач, павилион – средно образование
1 товарач – средно образование
1 шофьор на  автобус – средно образование, кат.DE,CE
1 водач, селскостопански машини – средно образование, кат.В,Ткт, Ттб, Ттм
1 автомонтьор – средно образование
1 общ работник – средно/ основно образование 
2 сервитьори – средно образование
2 администратори, хотел – средно образование / английски ез. и немски език
1 пиколо – средно образование
2 бармани – средно образование
2 готвачи- средно образование
2 камериери/ камериерки – основно образовние
1 лекар – висше медицинско образование
1 ерготерапевт – висше образование, хуманитарни науки / ерготерапия /
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 продавач консултант - средно икономическо образование, компютърна грамотност
 
- За обучение по време на работа
 
3 общи работници, строителство на сгради - с изискване за добра комуникативност
1 готвач - без изисквания за заемане
2 oбщи работници в промишлеността - без изисквания за заемане
 
 
*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 работник в кухня - основно/ средно образование
1 помощник в магазин – основно образование
1 работник в строителството – без изисквания
1 общ работник – без изисквания
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 оператор въвеждане на данни - средно образование
1 чистач/ хигиенист - без изисквания      
1 служител информация - средно образование
 
Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/
 
5 шивачи мъжко/ дамско облекло – основно образование, опит
3 гладачи с ютия - основно образование
4 лекари за спешна помощ – висше образование, „Медицина”
1 офис мениджър – средно образование, английски език
14 разфасовачи – основно/ средно образование
15 пакетировачи – основно/ средно образование
 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 работник товаро-разтоварна дейност – основно образование
 
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
2 чистачи/ хигиенисти – без изисквания
3 готвачи – без изисквания
2 бармани – без изисквания
 
 
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.
 
 
Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/
 
2 миячи на превозни средства – основно образование;
3 миячи на превозни средства – няма изискване за заемане;
1 оператор на производствена линия – средно образование, двусменен режим на работа;
1 продавач консултант – основно образование, двусменен режим на работа;
1 лекар – висше образование „Медицина“.
 
 
 
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За обучение по време на работа
 
1 майстор - производство на хлебни изделия – няма изиквания за заемане на длъжността
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.