Определяне на състава и ръководството на РИК Силистра за избори за нов ЕП в Република България

28/3/2019
В Областна администрация Силистра бяха проведени политически консултации, водени от заместник-областния управител Стоян Бонев, за определяне на състава и ръководството на Районна избирателна комисия Силистра, във връзка с назначаването им за произвеждане на 26 май 2019 г. на избори за членове на Европейския парламент от Република България.
 
Те се провеждат на основание на указ №53 от 19 март 2019 г. на президента на Република България, във връзка с Изборния кодекс и с решение №8-ЕП на ЦИК от 23 март 2019 г. Предложенията на областните управители се правят до 31.03.2019 г., т.е. не по-късно от 55 дни преди изборния ден.
 
Консултациите се провеждат с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание (ПП ГЕРБ, Коалиция „БСП за България“, Коалиция „Обединени патриоти“, ПП ДПС, ПП „Воля“), и на партиите и коалициите, които не са парламентарно представени, но имат избрани от техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България (Коалиция „Реформаторски блок“; Коалиция „България без цензура, ВМРО-БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“).
 
Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. Всяка партия или коалиция има право на поне един член във всяка РИК. Когато при консултациите за състава на РИК е постигнато съгласие, ЦИК назначава РИК по предложението на областния управител, направено по реда на т. 5 от решението на ЦИК.
 
Общият брой на членовете на РИК, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, се определя според броя на мандатите за народни представители за съответния изборен район, както следва: за изборни райони до 9 мандата включително (сред тях и 20-и МИР Силистра) – 13 членове; Извън броя на членовете на РИК по т. 11.1. от решението на ЦИК партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, имат право на по 1 член в комисиите.
 
При назначаването на членовете на РИК, включително председател, заместник-председатели и секретар, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание съобразно броя на народните представители от всяка парламентарна група към 19.03.2019 г., като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция. Членовете на РИК е препоръчително да са юристи.
В състава на РИК с 13 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар, се спазва съотношението между партиите и коалициите по т. 1.1. от решението на ЦИК, както следва: за ПП ГЕРБ – 5 членове, за Коалиция „БСП за България“ – 4 членове; за ПП ДПС – 1 член, за Коалиция „Обединени патриоти“ – 2 членове, за ПП „Воля“ – 1 член.
 
Резултати от консултациите в Областна администрация Силистра: ПП ГЕРБ заяви желание от нейната квота да е председателят на РИК Силистра, както и 4 членове; заместник-председатели за допустими 2 места поискаха три политически формации:  Коалиция „Обединени патриоти“ плюс 1 член, ПП „Воля“ и ПП ДПС. Коалиция „БСП за България“ заяви мястото за секретар и 3 членове. Де факто при проведените консултации е постигнато частично съгласие между участниците в тях и следователно окончателният вид, членски състав и ръководство на РИК Силистра ще определи със свое решение Централна избирателна комисия.
 
Районната избирателна комисия осъществява правомощията си от назначаването им с решение на ЦИК до 9 юни 2017 г. включително (до 14 дни след произвеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България) – от 6.04. до 9.06.2019 г. Централната избирателна комисия назначава РИК за всеки район до 50 дни преди изборния ден – 5.04.2019 г. включително.