Политически консултации за РИК в Силистра за избори за ЕП

27/3/2019
Във връзка с Решение на ЦИК № 6-ЕП от 25.03.2019 г. и предстоящото произвеждане на избори за членове на Европейски парламент, насрочени на 26 май 2019 г. с Указ № 53/19.03.2019 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 24/22.03.2019 г.), Ви каня на 28.03.2019 г. (четвъртък) от 16.00 часа в сградата на Областна администрация Силистра (Заседателна зала на II етаж), за провеждане на консултации за състава на Районна избирателна комисия – Силистра.
 
Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс (ИК), при Областния управител се провеждат публични консултации за състава на районните избирателни комисии с парламентарно представените партии и коалиции и с партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове в Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени.
 
Повече подробности на сайта на Областна администрация Силистра: http://silistra.government.bg/OA-SILISTRA/home.nsf/pages/bg/NT000107AE?OpenDocument.