Зам.-министър на културата с публична работна среща в Силистра

15/3/2019

Публична работна среща на зам.-министъра на културата Румен Димитров по покана на областния управител на област Силистра Ивелин Статев с представители на културни институти и читалища от Крайдунавска Добруджа бе проведена в салона на Драматично-куклен театър Силистра, чийто директор Златина Станева бе любезен домакин. В срещата участва и г-жа Елиянка Михайлова - ръководител в ресора за сценични изкуства и художествено образование (директор на дирекция).

Обсъдени бяха въпроси, поставени от местните дейци на културата, като бе засегната и темата за необходимостта от повече координация с властовите институции, както и между средищата за култура. Говорено бе за партньорство, проекти, разпределение на бюджетни и привлечени средства.

Публикация по темата направи и БТА, в която се казва: "Според г-н Румен Димитров - през м. декември м.г. отново бе в Силистра и тогава проведе среща с кмета на общината д-р Юлиян Найденов, който също участва в днешния форум, вероятно ще се наложат нормативни промени, за да могат читалищата да поемат обезщетенията на своите кадри при пенсиониране. Той каза, че няма прояви на недоволство, но "ние си даваме сметка, че тези хора трябва да получат обезщетение при липсата на пари в съответните общини, а това са малките общини".

В областта работят Регионален исторически музей в Силистра, общински музеи в Тутракан и Дулово, Природо-научен музей в Биосферен парк "Сребърна", Регионална библиотека "Партений Павлович", художествени галерии в Силистра, Тутракан и Дулово; 106 читалища, както и етнографски сбирки, вкл. частни, в няколко селища.

По предварителна информация, и занапред Областна администрация Силистра ще продължи да провежда подобни срещи със специалисти не само в сферата на културата, за да бъде в полза на местните общности, у които са натрупани въпроси, търсещи своите отговори.

В програмата на зам.-министъра в Силистра са посещения в РИМ - Археологическа експозиция, крепост "Меджиди табия", Природо-научен музей и Биосферен парк "Сребърна".