Обявени свободни работни места в област Силистра към 5 март 2019 г.

5/3/2019
 
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/

 
7 сервитьори – средно образование
2 обслужващи, бюфет/ лавка – основно образование
5 работници кухня – основно образование
5 камериери/ камериерки, хотел – основно образование
2 общи работници – основно образовние
4 готвачи – средно образование
2 сладкари – средно образование
4 помощник – готвачи – средно образование
2 бармани – средно образование
 
*Работните места са за к.к. по Черноморието
 
1 шофьор на  автобус – средно образование, кат.DE,CE
1 водач на селскостопански машини – средно образование, кат.В,Ткт, Ттб, Ттм
1 автомонтьор – средно образование
1 офис асистент– средно образование , английски език С1 / компютърни умения – word, excel
1 общ работник – средно/ основно образование
1 рехабилитатор – висше образование по специалността
2 сервитьори – средно образование
2 администратори, хотел – средно образование, английски/немски език
1 пиколо – средно образование
2 бармани – средно образование
2 готвачи - средно образование
2 камериер/камериерка – основно образовние
1 главен специалист – висше образование, счетоводство и контрол/финанси
1 обслужващ в магазин – средно образование
1 водач на мотокар – средно образование
1 лекар – висше медицинско образование
1 ерготерапевт – висше образование, хуманитарни науки /ерготерапия/
4 машинни оператори, шиене – средно образование
1 оператор, преса за картонени изделия - средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 продавач консултант - средно икономическо образование, компютърна грамотност
 
- За обучение по време на работа
 
1 камериер/камериерка, хотел - без изисквания
1 организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност - без изисквания за заемане
3 общи работници, строителство на сгради - с изискване за добра комуникативност
5 продавачи, павильон – с изискване за добра комуникативност
1 консултант (промотьор), продажби - без изисквания за заемане
1 готвач - без изисквания за заемане
1 барман - без изисквания за заемане
1 чистач/хигиенист - без изисквания за заемане
1 помощник-готвач - без изисквания за заемане
2 общи работници - без изисквания за заемане
2 oбщи работници, промишленост - без изисквания за заемане
1 работник, зареждане на рафтове - без изисквания за заемане
 
*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001.„Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 зидаро-мазач – средно образование
2 работници поддръжка на пътища – основно/средно обр.
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 шофьор, куриер  - средно образование
1 оператор въвеждане на данни - средно образование
2 чистачи/хигиенисти - без изисквания за заемане
1 служител информация - средно образование
1 санитар – средно образование
1 работник, подови облицовки и настилки – средно образование
 
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
5 шивачи на дамско облеклоосновно образование, опит
3 гладачи с ютия - основно образование
4 лекари, спешна медицинска помощ – висше медицинско образование
1 офис мениджър – средно образование, английски език
14 разфасовачи – основно/средно образование
15 пакетировачи – основно/средно образование
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
1 барман – средно образование
2 касиери – средно образование
3 общи работници – основно образование
1 работник товаро-разтоварна дейност – основно образование
 
*Работни места,  разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001„Обучения и заетост”, Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
2 чистачи/хигиенисти – без изисквания за заемане
3 готвачи – без изисквания за заемане
2 бармани – без изисквания за заемане
 
*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001 „Работа” на ОП “Развитие на човешките ресурси”:
 
1 работник, поддръжка – основно образование
3 работници, зареждане на рафтове – основно образование
2 общи работници – основно образование
1 продавач консултант – средно образование
1 помощник-готвач – основно образование
2 сервитьори – основно образование
1 барман – средно образование
1 хигиенист – основно образование
1 работник озеленяване – основно образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
1 оператор, производствена линия – средно образование, 7-часов работен ден, двусменен режим на работа
1 лекар – висше медицинско образование
 
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001”Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП”Развитие на човешките ресурси” – в едно направление:
 
- За обучение по време на работа
 
1 майстор, производство на хлебни изделия – без изиквания за заемане
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.